Kort om tillgången till litteratur på teckenspråk

Bakgrund

MTM:s uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vi producerar och distribuerar taltidningar, talböcker, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och lättläst litteratur och nyheter. Ett särskilt uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten.

När det gäller teckenspråkig litteratur står det i vår förordning att MTM ska ”främja teckenspråkig litteratur”. Det gör vi idag genom att erbjuda teckenspråkiga titlar i vårt digitala bibliotek Legimus. Personer med läsnedsättning kan låna dessa böcker på ett bibliotek. 

Både tidigare och i dagsläget står Specialpedagogiska skolmyndigheten för den största framtagningen av teckenspråkig litteratur genom direktproduktion eller produktionsstöd till förlag.  

Hur mycket litteratur finns det på teckenspråk?    

Tillgången till litteratur på teckenspråk är fortfarande väldigt begränsad som andel av den årliga utgivningen av litteratur på svenska. I Katalogen LIBRIS (nationella bibliotekskatalogen) hittar man 596 titlar på teckenspråk. Av dessa är 333 titlar från Utbildningsradion, dessa kan vara både läromedel och skönlitteratur. Detta utgörs av både VHS och DVD-filmer. I MTM:s digitala bibliotek Legimus.se så är antalet teckenspråkiga titlar 151 st 2016.

2013 fanns det lite litteratur och då ville man öka, varför går det långsamt, tekniken finns ju nu.

Utvecklingen har tyvärr gått långsamt. Sedan rapporten (Tid för teckenspråk, 2013)  genomfördes har MTM:s verksamhet utvecklats i rask takt med fler uppdrag. MTM har bland annat övertagit ansvaret för lättlästutgivningen vilket innebär produktion av fler format och nya målgrupper att arbeta mot. Dessutom har vi fått uppdraget att utveckla distributionen och tekniken kring dagstidningar som taltidningar. Det har inneburit omfattande förändringsprocesser och MTM har helt enkelt inte mäktat med att dessutom utveckla förutsättningarna för att ökad produktion av teckenspråkig litteratur. Men nu är det dags för MTM att satsa på etableringen av teckenspråkig litteratur och vi har nyligen påbörjat det arbetet. 
Läs hela rapporten Tid för teckenspråk

Borde det vara mer?

Absolut! Tillgången till tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna uppfylla sina drömmar. Därför är det viktigt att tillgången till teckenspråkig litteratur ökar.

Vad görs för att öka i så fall?

Just nu genomför vi en pilotstudie av hur vi ska skapa bättre förutsättningar för att kunna producera och framförallt distribuera teckenspråkig litteratur. I dialog med brukarorganisationer, förlag, jurister och myndigheter undersöker vi olika vägval kring hur vi ska kunna hantera allt från upphovsrättsliga frågor till produkt- och tjänsteutveckling. Under 2018 kommer vi att fortsätta att arbeta för att ta fram metoder för hur vi ska kunna översätta nya populära titlar till teckenspråk som når läsarna på ett enkelt sätt.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)