Bild på lättläst text ur 8 Sidor.
Nyhetstext hämtad från lättlästa nyhetssajten 8Sidor.se - 4 maj 2016.

Om lätta texter

Om lätta texter

En undersökning från 2013 (PIAAC-studien)
visar att vuxna personer i Sverige
är duktiga på att läsa.
Studien jämför människors läsförmåga i 23 länder,
och då ligger Sverige en bra bit över genomsnittet.

Ändå behöver ungefär 13 procent
av Sveriges vuxna befolkning
texter som är anpassade så att de blir enklare att läsa.

Vem läser lätta texter?
Det finns flera anledningar till
att en person har lässvårigheter.
En funktionsnedsättning eller en sjukdom
kan göra det svårt att läsa.
Ovana läsare och de som har
ett annat modersmål än svenska
kan också behöva enkla texter.

Personer med demens
har också nytta av lättlästa texter.

Vi vet att våra läsare är väldigt olika.
Läsarna är från skolåldern och uppåt
och finns över hela landet.
På skolor, bibliotek, sjukhus, boenden av olika slag,
i hemmen, på arbetsplatser finns det lättlästa texter.

Hur blir en text lättläst?
Vi har många års erfarenhet av att skriva lättläst.
Vi arbetar med innehåll, språk, bild och form.
Några saker är alltid viktiga att tänka på
när vi skriver en lättläst text:

•    Texten ska vara anpassad till vilken typ av läsare det är.
•    Texten ska ha en röd tråd och fånga läsaren direkt.
•    Sammanhanget ska vara tydligt.
     - läsaren ska inte behöva kunna så mycket i förväg.
•    I texten använder vi vardagliga ord och korta rader.
•    Vi formger så att text och bild hänger ihop.


PIAAC-studien från 2013 redovisar vuxnas läsförmåga i 23 OECD-länder. Sverige ligger klart över genomsnittet. Ändå har drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning en läskompetens som innebär att de har ett stort behov av mer lättillgängliga texter.

Det finns många olika anledningar till att man har lässvårigheter. Ett funktionshinder eller en sjukdom kan göra att man har svårt att läsa. Ovana läsare som skolbarn, eller de som har ett annat modersmål än svenska kan behöva enkla texter. Personer med demens är en växande grupp. Vi vet att våra läsare är väldigt olika. Läsarna från skolåldern och uppåt och finns över hela landet. På skolor, bibliotek, sjukhus, boenden av olika slag, i hemmen, på arbetsplatser läses lättlästa texter.

Vad gör en text lättläst?

Genom åren har vi samlat erfarenheter om hur man gör en lättläst text. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form och ser hela tiden till helheten. Några saker är alltid viktiga att tänka på när man ska ta fram en lättläst text:

  • Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig till.
  • Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt.
  • Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper
  • I texten används vardagliga ord och korta rader.
  • I layouten ska text och bild samspela.
  • Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav och syften.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)