Bild på Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi
– Vi peppade dom på vägen dit. Eleverna tyckte det var både läskigt och lustfyllt

MTM:s nya pris Läsguldet till projektet Unga läser för gamla

MTM delar ut Läsguldet för första gången och gratulerar Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi på Gottsunda bibliotek i Uppsala.

TEXT KATARINA C. CARLSSON FOTO SARA APPELGREN

Det var vid fikabordet Helena och Laven kom på hur generationerna kan mötas – över litteraturen! De startade projektet Unga läser för gamla, där högstadieelever från Gottsundaskolan läste på ett äldreboende.

– Det här projektet skänkte läsglädje och gemenskap åt både unga och gamla, och det gav tillfälle till möten över generationsgränser, säger Helena.

Många barn och unga i Gottsunda kommer från andra delar av världen och har därför inte någon vardaglig kontakt med sina far- och morföräldrar, eller andra äldre. Och på äldreboenden bor många gamla människor som sällan träffar barn och unga. De var så glada när eleverna kom på besök.

– Det var två sköra målgrupper, både ungdomarna och de äldre. Men det gick jättebra och var så roligt! De visade varandra väldigt fin respekt, berättar Helena.

– Det uppstod många härliga situationer. En farbror sa "du tänkte läsa högt va?" till en kille som var så nervös att han darrade och inte kom igång.

Omslag till boken En naken karlEn naken karl var populär

Projektet underlättades av att Helena och Laven redan hade kontakter. Lavens man arbetar på äldreboendet.

– Därför visste vi att dom jobbar med sinnesstimulans som till exempel högläsning. Vi hade också kontakt med niondeklassens lärare och visste att han jobbade lite extra med litteratur.

Laven och Helena besökte klassen, berättade om projektet och lämnade ett femtontal böcker som eleverna kunde inspireras av för sin lässtund. Det var både faktaböcker, som svamp- och växtböcker, men också den lättlästa skönlitterära boken En naken karl av Johan Werkmäster.

– Den var väldigt populär. Flera elever valde samma bok, men det gjorde inget. Det var högläsningen som var poängen, säger Helena.

I lässtunderna uppstod fina samtal, också utanför litteraturen.

– Jag har själv rötter i ett annat land och vet hur viktigt det är att skapa den här kontakten mellan unga och gamla, säger Laven.

Både läskigt och lustfyllt

Eleverna turades om att besöka äldreboendet. Vid varje besök följde Laven eller Helena med.

– Vi peppade dom på vägen dit. Eleverna tyckte det var både läskigt och lustfyllt. Vi var med och stöttade varje gång. Det gick väldigt bra! Alla elever vågade följa med och de var så stolta och nöjda efteråt.

En viktig lärdom för de unga var att de klarar mer än de tror. De vågade läsa och de vågade skratta åt sig själva när det blev tokigt.

Nu är Laven föräldraledig. Helena jobbar deltid med integration och sprider deras idé vidare till andra bibliotek. Eleverna i projektet gick på den skola i Gottsunda som brann under hösten.

– Det är väldigt sorgligt, men det finns en stark sammanhållning och många goda krafter här.

Logo för LäsguldetJuryns motivering:

”Läsguldet 2018 går till ett innovativt projekt som sätter litteraturen i centrum och skänker läsglädje till bade unga och gamla. Genom högläsning och roliga samtal skapas möten över generationer. I Unga läser för gamla får de äldre möjlighet att, i en rogivande och stämningsfull situation, möta ungdomar, höra litteratur och samtala om sina upplevelser. De unga får öva sig i högläsningens konst och upptäcka att de klarar mer än de tror. Utan några stora kostnader skapas ett mervärde för både unga och gamla. Alla är de vinnare av Läsguldet.”

Artikeln finns även i Läsliv nr 3, 2018

Mer information


Juryn består av:

  • Jenny Edvardsson, lärare, fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2017. Skriver lärarhandledningar för LL-förlagets lättlästa böcker.
  • Johan Anderblad, arets läsambassadör, Tv-producent, författare, journalist.
  • Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet. Forskar inom läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
  • Elin Nord, bibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek. Ordförande Svenska DAISY-konsortiet.
  • Ordförande är Anne Stigell, senior rådgivare, MTM.
  • Sekreterare är Ingrid Källström, barn- och ungdomstrateg, MTM.

Mer om Läsguldet

Läsguldet är MTM:s nya pris. Det uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa pa sina villkor. Prissumman är 25 000 kronor, som ska användas för att sprida läsglädje. Läsguldet delas ut pa Gottsunda bibliotek den 28 november.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)