Texten Läsguldet står skrivet på en guldfärgad bubbla. Under står texten Tillgänglig läsning för alla

Finalister i Läsguldet

Vi kommer allt närmre en vinnare av MTM:s nya tillgänglighetspris – Läsguldet. Priset uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor.

Bland 17 nominerade har vi nu valt ut fyra finalister. Vinnaren utses inom kort.

Finalisterna är:

Projekt Unga läser för gamla: Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi, Gottsunda bibliotek

I Gottsunda kommer många barn och unga från andra delar av världen. Därför har de inte någon vardaglig kontakt med sin far- och morföräldrar, eller andra äldre. Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi, som båda jobbar på Gottsunda bibliotek i Uppsala, ville hitta ett sätt att låta skolelever öva på läsning och träffa äldre människor.

Vid fikabordet kom dom på hur generationerna kan mötas – över litteraturen! Många av de äldre har läst högt eller berättat sagor för barn och barnbarn; nu ville Helena och Laven vända på det och låta de unga läsa för de gamla.

En gång i veckan fick äldreboendet besök av ungdomar, som ofta var svaga läsare, från klass 9. Högläsningen är en höjdpunkt för de äldre, och ungdomarnas självförtroende växte. Projektet gav tillfälle till möten över gränserna.

Detta är ett projekt som kryssar i alla rutor: Läsfrämjande, integration, unga och äldre.

Bibliotekens uppsökande verksamhet: Pia Andersson-Wredlert och biblioteken i Haninge 

Pia Andersson-Wrendlert är bibliotekarie och samordnare för den uppsökande verksamheten på biblioteken i Haninge. Det är en unik verksamhet som riktar sig till unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som bor på gruppbostäder eller jobbar inom daglig verksamhet. I Haninge arbetar man med en bokbuss som kör ut till de olika verksamheterna. Det menar Pia är ett bra sätt att tillgängliggöra litteratur till en grupp som biblioteket annars kan ha svårt att nå.  På bokbussen kan man erbjuda ett riktat utbud och en lugn och trygg miljö.

Bokbussen ger också många möjligheter till personliga kontakter som underlättar när bokbussbesökaren kommer till biblioteket. 

Haninge bibliotek har hittat många sätt att nå och jobba mot en målgrupp, personer där böcker och läsning inte är självklart. Kurser för att öka digital delaktighet för den här målgruppen, som ofta står långt ifrån digitaliseringen, är en av många aktiviteter mot denna riktade målgrupp.

Arbetet med tillgänglighetsfrågor: Anna Fahlbeck och Kristina Lundwall, Linköpings stadsbibliotek 

I Linköping ligger tillgänglighetsavdelningen centralt i biblioteket och medierna är uppställda så att de ska vara lätta att hitta. Äppelhyllan, som har tillgänglig litteratur för barn, är det första man ser när man kommer in i biblioteket. I hyllan märkt Ny i Sverige finns lättläst litteratur och nyheter på olika språknivåer. Med olika typer av bokväskor når biblioteket målgrupper som annars kan vara svåra att nå; bokcirkelpåsar för högläsning för äldre, lättlästa påsar för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller för personer som är nya i Sverige.

Här finns tillgänglighetsbibliotekarier med uppdrag att utveckla och tillgängliggöra bibliotekets verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, både barn och vuxna. På biblioteket arbetar man på olika plan med anpassade medier och läsfrämjande arbete och med att marknadsföra bibliotekets verksamhet för dessa målgrupper. Förmågan att se nya möjligheter och bredda verksamheten är utmärkande för Anna och Kristinas arbete.

Redskap för en framgångsrik undervisning inom den tidiga läs- och skrivinlärningen: Marie Trapp, Släbro skola i Nyköping

Marie Trapp är nominerad för sina unika insatser för en framgångsrik undervisning inom den tidiga läs- och skrivinlärningen. Hon brinner för att ge alla elever en god läs- och skrivutveckling oavsett förutsättningar.

Som speciallärare inspirerar och engagerar Marie elever, pedagoger och resurspersoner. Med ny teknik och stöttning utvecklas eleverna. Visa på framstegen! Uppmanar Marie. Hon har arbetat som lärare i 25 år på olika skolor, har specialläraruppdrag inom läs- och skrivområdet och även handledande funktion för kollegor. Marie Trapp har lång erfarenhet av forskningsbaserade metoder när det gäller att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Marie är glad över att ha skapat en verksamhet dit eleverna trivs och vill komma. Det viktigaste är att hon har fått eleverna att känna växandets glädje, att de kan på sina villkor och att de får använda de verktyg de behöver för att kunna utvecklas.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)