En pratbubbla guld, tonad från mörkt till ljust. I pratbubblan står Läsguldet i fet stil. Under pratbubbland står meningen Tillgänglig lösning för alla

Läsguldet till Sustainable Poetry

Från ett klassrum i Trelleborg till en global rörelse,

I år delar MTM ut Läsguldet till projektet Sustainable Poetry i Trelleborg.

”Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.”

- Vi jobbar i Agenda 2030:s anda: Leave no one behind. Sustainable Poetry är för alla oavsett förutsättningar, säger Maria Glawe som är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, tillika projektledare och initiativtagare till Sustainable Poetry.

Med poesin får eleverna en röst i samhällsdebatten. Den språkliga mångfalden bland eleverna lyfts fram som en resurs i undervisningen. Projektet har under några år växt och är nu globalt. Med ett vidgat perspektiv och medskapande stärks känslan av gemensamt ansvar för att nå de globala målen.

liten.jpgLäsguldet - tillgänglig läsning för alla, är ett pris som MTM delar ut årligen. Med Läsguldet uppmärksammar vi personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor. Prissumman är 25 000 kronor, som ska användas för att sprida läsglädje.

Bland många nominerade har vi valt ut 5 finalister. Sustainability Poetry blev den slutliga vinnaren. Prisutdelning sker på Malmö Börshus den 7 november under konferensen Språk och rum - att skapa möten för tillgänglig läsning. 

Pressbild på projektledaren Maria Glawe, Fotograf Camilla Gewing-Stålhane

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om alla finalisterna

Robin Nolblad är en riktig Bokkompis
Sustainable Poetry i Trelleborg
Akalla 4H i Stockholm
Mustafa Kaoud, läsinspiratör i Malmö
Läsning som friskvård, Heby kommun

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)