Bild med texten Läsguldet

Våra priser

MTM har två priser: Årets Läsombud och Läsguldet. Priset Årets läsombud delas ut till ett läsombud eller en högläsare som har gjort extra fina insatser för att främja läsningen inom omsorgen. Läsguldet är till för att uppmärksamma personer organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor.

Bitte Sahlström i Östhammar blev Årets läsombud 2018

Bitte Sahlström, läsombud inom daglig verksamhet i Östhammar får det nationella priset Årets läsombud för att hon envist kämpat för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få tillgång till lättläst litteratur och nyheter. Priset delades ut den 26 juni av David Södergren Medin från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Läs mer om pristagaren

Nominera!

Nominera Årets läsombud 2019

Projektet Unga läser för gamla fick MTM:s pris Läsguldet 2018

MTM delade 2018 ut Läsguldet för första gången och gratulerar Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi på Gottsunda bibliotek i Uppsala.
Läs mer om priset

Nominera!

Nominera till Läsguldet 2019

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)