Lättläst - kort historik

Lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation 

1968 startade arbetet med LL-böckerna som ett experiment vid Skolöverstyrelsen, SÖ. En särskild arbetsgrupp hade hand om utgivningen. Den skedde i samarbete med olika bokförlag.

1984 fick den statliga taltidningskommittén i uppdrag att utreda hur nyhetsförmedling till begåvningshandikappade och vissa andra lässvaga skulle kunna ske.

1984 gavs det första numret av tidningen 8 SIDOR ut på försök. Försöket pågick under ett par års tid.

1987 beslöt regeringen att 8 SIDOR skulle fortstätta permanent. LL-stiftelsen bildades av riksdagen för att ha hand om utgivningen. Regeringen fastställde stadgarna och utsåg styrelsen.

1988 fördes regeringen över utgivningen av LL-böcker från SÖ till LL-stiftelsen.

1991 startade stiftelsen ett eget bokförlag, LL-förlaget, för utgivning av LL-böcker samt en postorderbokhandel för försäljning av LL-böcker.

1992 började Läsombudsverksamheten på försök i några kommuner.

1994 startar den verksamheten på riktigt.

1997 blir LL-stiftelsen Centrum för lättläst.

1997 startar Lättläst-tjänsten som bearbetar samhällsinformation till lättläst svenska och ordnar kurser i att skriva lättläst.

2006 startar Centrum för lättläst ett tvärvetenskapligt forskarnätverk. Sedan 2010 finns också ett vetenskapligt råd knutet till Centrum för lättläst.

2007 får Centrum för lättläst ett särskilt uppdrag att ge ut material för skolan.

2009 börjar Läskraft! - ett landsomfattande projekt som ska få anhöriga och andra att läsa tillsammans med personer med demens.

2009 startar vi vår första Facebooksida.

2015 upphörde Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medier tog över statens ansvar för lättläst. 8 Sidor och LL-förlaget togs över av myndigheten medan Lättläst-tjänsten upphörde.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)