Rullband.
Foto: okänd. Ur MTM:s arkiv.

Historik

Myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, skapades 1980. Då fastställde en statlig utredning – Kultur åt alla 1976 – statens ansvar för utlåning av talböcker och punktskriftsböcker. Innan dess kunde man låna talböcker och punktskriftsböcker i ideell verksamhet. Den 1 januari 2013 bytte TPB namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Talböcker

De Blindas Förening började med talboksutlåning 1955. Biblioteksverksamheten drevs vidare när föreningen bytte namn till Synskadades Riksförbund, SRF, 1977. Myndigheten TPB bildades 1980. Alla böcker fördes över till TPB som därmed blev lånecentral för talböcker.

Punktskriftsbiblioteket

Punktskriftsläsare hade kunnat låna böcker ända sedan 1892. Då skapades det första biblioteket för punktskriftsböcker av pionjären och folkbildaren Amy Segerstedt. Biblioteket övertogs senare av De Blindas Förening som senare blev SRF. 1980 övertog TPB verksamheten.

Taltidningar

Taltidningsverksamheten i Sverige inleddes för drygt 30 år sedan som en försöksverksamhet som drevs av de synskadades organisationer, främst Synskadades Riksförbund (SRF). Efter en utredning om dagstidningar för synskadade beslutade regering och riksdag 1982 att anslå tio miljoner kronor för stöd till taltidningar.

Den så kallade Taltidningskommittén arbetade under åren 1982–1987 med att fördela bidrag och att utreda förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. År 1988 permanentades verksamheten genom inrättandet av myndigheten Taltidningsnämnden.

Lättläst

Årsskiftet 2014-2015 upphörde Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medier tog över statens ansvar för lättläst med bokförlaget LL-förlaget och nyhetstidningen 8 Sidor.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)