Tips på vad kan du göra

Inför höstens val gäller det att göra det möjligt för alla röstberättigade personer att kunna rösta. Då måste flera aktörer i samhället bidra genom att skapa och sprida information om valet och valdebatten som är tillgänglig för personer som har svårt att läsa text.

Visste du att…

En miljon röstberättigade svenskar röstade inte i förra valet. Valdeltagandet var särskilt lågt i grupper som unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Dessa grupper sammanfaller med grupper där många har svårt att läsa.

Dessutom vet vi att vet vi att nästan två av tio elever kämpar med läsningen, elever som i år blir 18 år och får rösta. Drygt en av tio vuxna har en låg läsförmåga och saknar de läsfärdigheter som krävs i dagens samhälle.

För dig som är:

Opinionsbildare

Uppmärksamma andra på det lägre valdeltagandet i grupper som unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning och hjälp oss sprida behovet av att kunna läsa om valet på olika sätt.

Förmedlare

Informera besökare, patienter, boende, kunder och elever om vilka hjälpmedel och verktyg som finns när det gäller tillgänglig läsning och medier med valinformation. Tipsa om allavaljare.se

Politiker och partier

Når fler väljare – se till att era viktiga politiska frågor går att läsa på olika sätt. På lättläst svenska, som punktskrift, teckentolkat och som uppläst.

Dagstidningar

Berätta för era läsare om att ni finns som taltidning. Med dagstidningen som taltidning kan prenumeranterna lyssna på dagstidningen och hänga med i vad som händer i samhället inför och efter valet.

Alla

Se till att era webbplatser är tillgängliga och att ni så långt det är möjligt kommunicerar med både text, ljud och bild i till exempel i sociala medier. Använd ett språk som alla människor kan förstå. Förklara krångliga begrepp med enklare ord som är lätta att förstå även för den som nyss har lärt sig svenska eller den som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)