Bild med texten Alla väljare räknas

Val 2018

Över en miljon röstberättigade svenskar röstade inte i förra valet, enligt SCB. Det var bland annat unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Dessa grupper sammanfaller med grupper där många har svårt att läsa. Här delar vi med oss av tips för att fler ska få möjlighet att delta.

Alla ska ha möjlighet att läsa på inför valet

För den som har svårt att läsa text är vägen fram till valurnorna full av hinder. Mycket av valrörelsen utspelar sig i text. I tidningen, i nyheterna på nätet, i sociala medier och i partiernas kampanjmaterial. På alla dessa ställen kan vi läsa vad partierna står för. Men det är mödosamt eller omöjligt att ta till sig informationen om du har svårt att läsa text, till exempel på grund av dyslexi, synnedsättning, att du har en funktionsnedsättning eller att du är ny i svenska språket.

Valdeltagande ska inte begränsas av svårigheter att läsa

Om alla kan läsa valinformation och nyheter på sitt sätt och förstå innehållet får alla samma förutsättningar att delta i valet. Här har vi alla ett viktigt jobb att göra inför valdagen den 9 september 2018.

Vi vill uppmuntra politiker, journalister, bibliotekarier, lärare, läsombud och alla andra som möter väljare med lässvårigheter att använda de verktyg som finns för att alla ska kunna läsa på sitt sätt inför valet, som till exempel lättläst, teckenspråk, punktskrift och text till tal.

Svårigheter att läsa ska inte begränsa möjligheten att ta till sig politiska budskap, bilda sig en egen uppfattning och använda sin rätt att påverka vem som ska styra landet de närmaste fyra åren.

Tänk på att alla är väljare – även mellan val

Arbetet med en väl fungerande demokrati upphör inte efter valdagen den 9 september. Behovet att läsa om politik och samhälle på olika sätt är alltid aktuellt. Det arbetet som du gör nu är en långsiktig investering och fyra år går fort. Snart är det dags ett nytt val i Sverige.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)