Elin Nord och Charlotta Höckerfors är två av dem som ser till att studenter i Göteborg får stöd i sina studier.

Talböcker och omtanke gör skillnad

Talböcker, tekniskt stöd och pepp är receptet för universitetsstudier. I varje fall om man får tro Lässerviceverksamheten vid universitetsbiblioteket i Göteborg, årets Amyprisvinnare. De jobbar stenhårt för att studenter med läsnedsättning ska få den hjälp de behöver.

TEXT LENA BOQVIST FOTO EMELIE ASPLUND

Läsliv är på plats i Göteborg för att ta reda på hur man kan jobba framgångsrikt med lässervice.
Vi får en pratstund med två av de 16 vinnarna: samordnaren Charlotta Höckerfors, Ekonomiska biblioteket och Elin Nord, Pedagogiska biblioteket.

– Det känns jätteroligt att vinna! Vi märker verkligen vilken skillnad talböcker och tillgänglig teknik gör för våra studenter. Genom att arbeta systematiskt för att nå studenter med läsnedsättning kan vi hjälpa fler att klara sina studier. Vi får ofta höra ”jag hade inte klarat tentan utan talböckerna”, säger Charlotta Höckerfors.

Men låt oss kort presentera hela gruppen. De arbetar på Göteborgs universitetsbibliotek, utspridda på fem bibliotek i Göteborg och Mariestad. Alla är bibliotekarier och arbetar med att hjälpa studenter med läsnedsättning. En del ägnar i stort sett hela sin arbetstid åt detta medan andra har det som delar av sin tjänst. Samordnaren Charlotta är en av de mest aktiva och ger här sin syn på varför just de fått årets Amypris:

– Jag tror vi har vunnit för att Göteborgs universitet ligger långt fram när det gäller våra programvaror. Vi har ett brett utbud att erbjuda våra studenter. Jag hoppas också att man har sett att vi arbetar systematiskt med vårt studentmottagande och uppföljning. Vi har till exempel börjat skicka nyhetsbrev till registrerade studenter.

– Vi försöker också hitta samarbeten med viktiga nyckelpersoner, som vår Licenskommitté, vårt digitaliseringsteam, samordnare och studievägledare.

Vi träffas på Charlottas kontor på Ekonomiska biblioteket. Här finns ett extra skrivbord där besökande studenter sitter Talböcker, tekniskt stöd och pepp är receptet för universitetsstudier. I varje fall om man får tro Lässerviceverksamheten vid universitetsbiblioteket i Göteborg, årets Amyprisvinnare. De jobbar stenhårt för att studenter med läsnedsättning ska få den hjälp de behöver. när de får sin introduktion av henne. På bibliotek runt om i Göteborg och Mariestad sitter andra i gruppen. Elin Nord tar emot studenter som främst hör till Pedagogiska institutionen. Hon betonar att det är viktigt att ha ett personligt möte på tu man hand, så att man kan visa vilka programvaror som finns och hur de fungerar, till exempel talsyntes, rättstavningsprogram och Legimus. Dessa program, och några till, finns samlade i en programportal som studenterna får tillgång till så att de kan studera hemma.

Vad gör ni som andra inte gör?
– Min känsla är att vi försöker sätta in talböcker i en helhet, ett sammanhang. Att registrera för egen nedladdning är bara en del av det hela, det är inte slutet. Det är punkt ett på vår checklista, sedan ska vi tala om hur du läser dem och se till att du kommer hela vägen i mål. Vi arbetar också systematiskt med att bibehålla kontakten med studenterna. Vi försöker följa dem under studietiden, säger Charlotta.

– Jag brukar ju se till att studenterna har fått den litteratur de behöver nerladdad, när de går från mig, så att de kan komma igång att läsa direkt. Om jag märker att det är någon som tycker det är svårt brukar jag erbjuda mig att hjälpa till inför nästa kurs igen, tills jag kan fasa ut mig själv. Jag vill finnas som stöd, säger Elin.

– Min finaste upplevelse på jobbet var när en av mina studenter kom fram till mig och berättade att hen hade fått VG på sin tenta, och spontant sa att det var tack vare Legimus! Det är ju det som är det roligaste: att hjälpa studenterna!

Att talböcker är en viktig del i arbetet är tydligt när man talar med Charlotta och Elin. För studerande på högskola och universitet är kurslitteraturen a och o. Och för dem med läsnedsättning är det ännu viktigare att de är klara i tid och att läsprogrammet och annat stöd fungerar.

– Ibland känns det som att det är på liv och död. Lika givande som det är att skaffa fram rätt kurslitteratur i rätt tid, lika frustrerande är det att misslyckas. Studenterna är ju väldigt beroende av den här hjälpen för att klara sina tentor och studier, säger Elin.

Göteborgs universitet har lokala studieregler som informerar om att kurslistor ska vara klara senast åtta veckor innan kursstart. Detta för att studenterna ska hinna få sina anpassade texter i tid. MTM driver även ett projekt som heter ”Klart till kursstart” som innebär att bibliotekspersonalen kan beställa obligatorisk kurslitteratur utan namngiven student.

Den största utmaningen med jobbet enligt Charlotta är just att ”det är så mycket tekniskt att greppa”. Det kommer ständigt nya programvaror och uppdateringar. Det är inte bara böcker som Lässerviceverksamheten hjälper till att ta fram. De ser också till att artiklar scannas eller läses in. Och gamla böcker som inte finns som talböcker.

– Ibland är det ett riktigt detektivarbete att få fram rätt texter, säger Elin.

De ser också till att konvertera texter så att de presenteras i det format som studenten vill, det kan vara i Daisyformat eller word till exempel. Göteborgs universitetsbibliotek har även lokala inläsare ifall någon text behöver läsas in. Och de har möjlighet att bränna skivor ifall någon vill läsa på cd. Bibliotekens alla datorer är utrustade med hjälpprogram så att man kan studera var som helst. När det gäller framtiden har Charlotta och hennes kollegor mycket på gång:

– Vi jobbar för att nå ut till fler av studenterna som är talboksberättigade. Vårt mål är att all personal och alla studenter på Göteborgs universitet ska känna till att talböcker finns och att man ska vända sig till oss, om man behöver dem. Vi jobbar bland annat för detta genom våra drop-in om talböcker och genom att presentera vår verksamhet för fakulteternas personal samt försöka identifiera andra kontaktytor mot studenterna som vi kan nå dem på.

Amypriset är MTM:s tillgänglighetspris. Juryns motivering:
”Med stort engagemang ger gruppen högkvalitativ support på talböcker och programvaror vilket underlättar studierna för studenter med läsnedsättning. Gruppen utvecklar verksamheten med ett tydligt användarperspektiv i övertygelsen att tillgång till litteraturen är en central.

Artikeln är hämtad ur MTM:s tidning Läsliv nummer 4, 2016

Hämta tidningen som pdf-fil (öppnas i nytt fönster)

Prenumerera kostnadsfritt på Läsliv och våra andra tidningar

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)