Pressmeddelande: Välkommen till utdelningen av Årets läsombud 2018

Bitte Sahlström, läsombud i Östhammar är Årets läsombud. Priset delas ut den 26 juni kl 13.00 i Equmeniakyrkans lokaler i Östhammar. Media är välkommen på utdelningen av priset:

Datum: 26 juni
Tid: 13-15
Plats: Equmeniakyrkan i Östhammar

Priset årets läsombud delas ut till ett läsombud eller en högläsare som har gjort extra fina insatser för att främja läsningen inom LSS-omsorgen eller äldreomsorgen. Priset är 10 000 kronor.
Bitte kommer att få priset för sitt långa engagemang för att förmedla litteratur och samhällsinformation till människor inom LSS-omsorg med motiveringen:

Som läsombud har Bitte betonat vikten av läsning och lättlästa medier. Genom schemalagda läsestunder och daglig läsning så har hon stimulerat till samtal och använt texter som utgångspunkt för aktiviteter.

Genom att både läsa böcker och nyheter samt att arbeta med bilder och rekvisita gör hon läsningen spännande och engagerande. Bitte är även djupt engagerad i arbetet med dagliga verksamheten Oasens lättlästa bibliotek och dess arbete med att låna ut boklådor till kommunens dagverksamheter och gruppboenden.

Priset Årets läsombud har delats ut vid sex tidigare tillfällen. Det delas ut av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som gör talböcker, taltidningar, punktskrift, lättlästa böcker och lättlästa nyheter. MTM ger alla möjlighet att läsa. Läs mer på www.mtm.se

Välkomna!

Kontakt:
David Södergren Medin, handläggare MTM
Telefon: 08-580 02 731
E-post: david.sodergren-medin@mtm.se
Pristagare: Bitte Sahlström 070-695 23 41

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)