Foto: Apelöga

Taltidningar till fler i Östergötland

Tillgängliga medier är långt ifrån nytt på biblioteken. Talböcker och lättlästa böcker och nyheter har funnits länge. Men dagstidningen som taltidning är något som många bibliotek hittills inte jobbat aktivt med – så hur gör man? Under 2017 rivstartar Regionbibliotek Östergötland och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ett nytt projekt för att sätta extra fokus på taltidningar.

Projektet "Taltidningar till fler" ska leda till ökad kunskap och kännedom om dagstidningen som taltidning och andra tillgängliga medier. Projektet syftar till att visa hur man kan arbeta taltidningar på folkbibliotek, skolbibliotek och även inom LSS, syncentraler och äldreomsorg. Ett pilotprojekt genomfördes i Region Värmland 2016 och projektet i Östergötland blir nu en fortsättning.

Helena Kettner Rudberg, enhetschef på MTM ser mycket positivt på samarbetet mellan Region Östergötland och MTM:

- Om vi kan öka kunskapen om taltidningar och andra tillgängliga medier hos dem som möter personer med läsnedsättning i sitt arbete, kommer fler få hjälp att hitta nyheter och litteratur i ett format som passar dem. Vi hoppas att projektet resulterar i regionala och lokala nätverk som tillsammans möjliggör läsning för alla, oavsett läsförmåga.

Kerstin Olsson, chef för Regionbibliotek Östergötland, välkomnar projektet: - Alla bibliotek har dagstidningar, både som papper och elektroniskt. Det ska självklart också gälla dagstidning i taltidningsformat, så att de blir tillgängliga för människor med lässvårigheter och synnedsättningar. Det handlar om mänskliga rättigheter och att inte bli diskriminerad när det gäller tillgång till nyheter och information.

Projektet ska även ta fram metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning som ska kunna appliceras på motsvarande miljöer i Sverige.

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och nyheter utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM:s mål är att alla medier ska vara tillgängliga så att fler kan delta aktivt i samhället.  

För ytterligare information:

Helena Kettner Rudberg, enhetschef Marknad MTM Telefon: 08-580 02 774, e-post: helena.rudberg@mtm.se 

Lena Udd, utvecklingsledare Tillgänglighet och Taltidningsverksamhet Telefon: 072-539 91 84, e-post: lena.udd@regionostergotland.se

Lillemor Engholm Guy, Projektledare Telefon 072-588 98 71, e-post: lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)