Regeringen ger fortsatt stöd till lättlästa nyhetssajten Alla väljare

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, fortsatt stöd för att driva den lättlästa nyhetssajten Alla väljare. Sajten ska öka möjligheten för personer med lässvårigheter att få nyheter och ta del av den politiska debatten.

– Det är viktigt att nyheter om politik kan nå alla, både inför och mellan val. Alla har rätt att vara informerade. Det är en demokratisk fråga, säger Bengt Fredriksson, chefredaktör för Alla väljare.

Sajten Alla väljare – www.allavaljare.se, vänder sig till alla som behöver lättlästa nyheter och vill ta del i samhällsdebatten. Det kan vara personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller som har en funktionsnedsättning. Flera av målgrupperna för lättläst sammanfaller med grupper med traditionellt lägre valdeltagande.

Inför valen 2014 fick Centrum för lättläst i uppdrag av regeringen att driva Alla väljare. I samband med att MTM övertog ansvaret för lättläst 2015 fick myndigheten även i uppgift att driva sajten vidare. MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och nyheter utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM:s mål är att alla medier ska vara tillgängliga så att fler kan delta aktivt i samhället.

Till Alla Väljare

För ytterligare information, kontakta:

Karin Husberg, pressansvarig, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 076-540 82 18, e-post: karin.husberg@mtm.se

Bengt Fredrikson, chefredaktör 8 Sidor,
Telefon: 08-580 02 863, e-post: bengt.fredrikson@8sidor.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)