Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?

"Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning – Forskning och praktik.

– 120 000 personer i Sverige har en synskada. Syntolkning ökar många människors möjlighet att uppleva kultur och natur. Med fördjupad kunskap om syntolkning gör vi samhället tillgängligt för fler, säger Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Rapporten är ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och MTM, vars uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier.

Syntolkning blir allt vanligare. Men trots att det skulle kunna vara till nytta för många är syntolkning fortfarande okänt för de flesta. I rapporten skriver forskare, utbildare, personer med synnedsättning, syntolkar och myndighetsrepresentanter om syntolkning utifrån olika perspektiv. Kognitionsforskare diskuterar om människor som aldrig har sett, kan skapa mentala bilder. Översättningsvetenskapen frågar sig hur man med ord förmedlar kommunikation som sker med bilder, gester och minspel. Det handlar också om hur syntolkningstjänster kan utvecklas på bästa sätt.

Rapporten är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Den vill inspirera till forskning, debatt och utveckling. Rapportens redaktörer är Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Stockholms universitet och Mats Andrén, FD i lingvistik, verksam vid Linköpings universitet.

Ladda ned rapporten här 

Press är välkomna att höra mer om rapporten under mingel

Tid: Fredagen den 21 oktober kl. 14.00
Plats: TÖI, fikarummet, Södra huset, hus D, plan 5, Universitetsvägen 10D, Frescati
Hitta dit

För ytterligare information, kontakta:

Karin Husberg, pressansvarig MTM, telefon: 076-540 28 18
eller e-post: karin.husberg@mtm.se

Jana Holsanova, redaktör för rapporten och docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, telefon: 046-222 09 26 eller e-post: jana.holsanova@lucs.lu.se

Pressbilder

Syntolkning 1 - Foto: Terése Andersson/Heart and Soul

Syntolkning 2 - Foto: Terése Andersson/Heart and Soul

Jana Holsanova, redaktör - Foto: Carina Gerdin

Cecilia Wadensjö, redaktör - Foto: Eva Dalin

Mats Andrén, redaktör

Rapportens omslag

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)