Global konferens om tillgänglig information

16-18 maj pågår Take Part, en stor internationell konferens i Stockholm. Temat är hur vi får ett samhälle där all information är tillgänglig och en värld där alla kan delta – oavsett läsförmåga.

Konferensen har fokus på tillgängliga publikationer såsom böcker, tidningar, nyheter och information. Huvudtalare är bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Patricia Moore – en av världens mest framstående inom universell design samt bästsäljande författaren David Lagercrantz.

- Att ge alla människor tillgång till nyheter, litteratur och information är nyckeln till en demokratisk utveckling och till att stärka de mänskliga rättigheterna globalt, säger Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier.

- Take Part är ett fantastiskt tillfälle att utbyta erfarenheter och få kunskap om utvecklingen inom tillgänglighet för alla - att skapa, publicera och distribuera tillgängligt från början!

Take Part kommer att bli en viktig mötesplats för förmedlare, brukarorganisationer, förlagsvärlden och företag inom teknik- och mediesektorn. Förutom huvudtalarna erbjuder konferensen en rad seminarier om bland annat teknisk utveckling, användbarhet och hur man når ut till läsarna.

Arrangörer är Myndigheten för tillgängliga medier, Svenska Daisykonsortiet, Internationella DAISY-konsortiet och Svensk Biblioteksförening.

Mer information samt anmälan finns på webbplatsen www.takepart2016.se

För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se  

Anne Stigell, projektledare för konferensen, Myndigheten för tillgängliga medier.
Telefon: 08-580 02 777, e-post:anne.stigell@mtm.se 

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)