Mingland människor på Donners plats i Visby W.carter - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Träffa oss i Almedalen i sommar!

Är biblioteken demokratins skattkammare och därmed tillgängliga för alla? Kom till vårt seminarium på Gotlands museum den 3 juli klockan 13.00

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi överlämnades i mars till regeringen. Men är biblioteken verkligen för alla, utifrån vars och ens behov och förutsättningar? Utgångspunkten för det här seminariet är ett medielandskap i förändring där den snabba digitaliseringen, utvecklingen vad gäller e-läsning utifrån universell utformning och också lagstiftning skapar nya möjligheter för att garantera den demokratiska rätten till information. Hur ska offentliga aktörer och organisationer samverka för att lyckas?

Medverkande:

  • Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket
  • Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet
  • Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening
  • Agneta Elfving, Synskadades riksförbund
  • Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet
  • Helena Kettner Rudberg, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Anne Stigell, moderator
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)