SDK-konferensen 2016

Den digitala tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Detta har skapat nya vägar för många fler att delta i samhället på sina egna villkor. Kanaler som Facebook, Twitter, Instagram ger nya vägar att kommunicera och diskutera.

Teknikens utveckling har också gett personer med läsnedsättning nya möjligheter. Tillgången till litteratur och samhällsinformation har ökat genom läsappar och nedladdningstjänster.

I alla fall i teorin.

Men fungerar det i praktiken? Och hur fungerar det?

Under dagen möter vi forskare, pedagoger och studenter som använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Vi får också presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheter till medier.

Datum: Torsdag 1 december
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Programmoderator: Elin Nord 

Program

09.00-10.00 Kaffe och registrering

10.00 Välkomna! - Elin Nord, ordförande, Svenska Daisykonsortiet, Magnus Larsson, Generaldirektör MTM

10.05 Det finns gränser för vad jag inte förstår - Beate Grimsrud, författare, dramatiker

10.30 Daisy Consortium - 20 år i tillgänglighetens tjänst - Jesper Klein, MTM

11.10 Bensträckare

11.25 Stödjande ”läs- och skrivappar” - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter? - Idor Svensson, Linnéuniversitetet

12.05 Eleven, talboken och skolan - Maria Samuelsson, Värgårdsskolan 4-6, Kinda

12.30 Lunch

13.15 Från Folke till Ylva - talsyntes på MTM - Christina Tånnander, MTM

14.00 Vad är egentligen lättläst? - Bengt Fredrikson, tidningen 8 SIDOR

14.20 Student på högskolan och dyslektiker – hur funkar det? - Lisa Lundqvist, student, Dyslektikerna vid Uppsala universitet

14.40 Att studera på högskola med synnedsättning - Mikael Ståhl, student, Stockholms universitet

15.00 Fika

15.20 Årets Amy-pristagare

15.40 Taltidningar i Värmland – ett samarbete mellan MTM och folkbiblioteken - Tobias Willstedt, MTM

16.00 Talboken kommer – till taltidningsläsare - Ulf Wikman, MTM

16.20 Avslutning med mingel

17.00 Årsmöte

Anmälan med mera

Konferensen videofilmas
Hashtag #sdkkonf2016

Konferensavgift

1 000 kr/person för medlemmar i Svenska Daisykonsortiet, 1 400 kr/person för övriga.
Luncher och övrig förtäring ingår i avgiften.

Anmälan har stängt

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)