Man med hörlurar och surfplatta i korridor.
Foto: Apelöga

Det går bra för studenter med funktionsnedsättningar

Samordnaren Kina Edin vid Luleå tekniska universitet har gjort en sammanställning över forskning kring studenter med olika slags funktionsnedsättningar och hur de klarar sina studier. Hon har granskat fem olika studier mellan 2009-2014 från olika länder.

Sammanfattningsvis visar studierna att studenter med funktionsnedsättning klarar sig bra, lika bra som studenter utan funktionsnedsättningar och ibland till och med bättre. Den huvudsakliga påverkan som funktionsnedsättningen medför är att det tar längre tid för studenterna att nå fram till examen/avslutade studier.

För att studierna ska fungera krävs det att:

• högskolan har ett välkänt och välfungerande stöd till studenter med funktionsnedsättningar
• tekniska lösningar behöver kompletteras med personligt stöd
• undervisningen behöver organiseras utifrån principen om Universal Design for Learning, UDL.

Om detta stöd finns klarar studenterna sina studier på samma villkor som andra studenter och istället påverkas studieresultatet av orsaker som social bakgrund, etnicitet och genus.

Läs forskningsöversikten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)