Närbild på omslaget till broschyren

MTM tillgängliggör MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”

På initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har MSB och MTM samverkat för att ta fram en punktskriftsversion av broschyren "Om krisen eller kriget kommer". MTM har även tagit fram en inläst version.

MTM hjälper till med att skicka ut punktskriftsversionen till de punktskriftsanvändare som vi har kontakt med. Senast den 30 maj skickas punktskriftsversionen hem till punktskriftsanvändarna.

Efter önskemål från SRF producerar vi även en DAISY-inläst version som kommer finnas tillgänglig i Legimus. Där går den att läsa strömmande eller ladda ned till valfri spelare. Man kan också be sitt bibliotek bränna ned broschyren på en CD-skiva. Punktskriftsversionen och den inlästa broschyren finns tillgängliga på Legimus under dagen den 1 juni.

Det är första gången som MTM samarbetar med en annan myndighet för att producera samhällsinformation i ett tillgängligt format. Vi kommer att utvärdera arbetet efteråt, och vi hoppas och tror att det faller väl ut så att vi kan utveckla denna samverkansform mellan myndigheterna framöver.

Länk till broschyren på Legimus (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)