Närbild på händer som läser punktskrift

MTM i nyheterna om korrekturfel i punktskrift

Nyheterna idag uppmärksammar att det finns personer med synnedsättning som är missnöjda med korrekturfel och svårlästa texter i punktskrift. Så här vill vi förbättra för våra punktskriftsläsare.

MTM:s generaldirektör Magnus Larsson, Foto: Stefan Tell– Vi finns till för våra användare och deras behov av tillgängliga medier. Om de inte är nöjda, då har vi inte nått ända fram. Vi måste fortsätta arbeta för att kvalitetssäkra vårt arbete, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

MTM utvecklar ständigt arbetet med produktion av punktskriftsböcker och digitaliseringen har också medfört stora förbättringar. Idag har väntetiderna förkortats och utbudet har ökat kraftigt. Men det innebär också utmaningar vad gäller kvaliteten och det måste vi jobba vidare med.

För att minska mängden fel i punktskriftstryck arbetar MTM med följande åtgärder:

  • Vi har en god dialog om fel med den leverantör som trycker punktskriftsböckerna. De kommer bland annat att byta ut delar av sin utrustning.
  • Vi undersöker möjligheterna att upphandla en tredje part som gör oberoende punktskriftsgranskningar och kvalitetssäkringar.
  • Vi kommer att bjuda in punktskriftsläsare till fördjupad dialog och undersöka hur omfattande missnöjet är. Vi måste också diskutera hur vi i dagsläget kan tillfredsställa de behov som finns av både snabb leverans och hög kvalitet.
  • Vi söker samarbete med ännu fler förlag så att vi kan få tillgång till deras tryckfiler direkt. Det minskar risk för fel som uppstår när böckerna annars måste scannas in.

I nyheten står det att böckerna skrivs ut i Indien. Detta är ett faktafel. När det krävs scanning av en tryckt förlaga sker det på MTM. Därefter skickas den inscannade filen till ett upphandlat företag i Indien som har specialkompetens inom konvertering till tillgängliga produktionsformat. Sedan levereras den tryckfärdiga filen till MTM och tryckningen sker i Sverige.

Behovet av tillgängliga medier ökar. Tillgängliga medier som lättläst, talböcker, taltidningar och punktskrift, är en förutsättning för att alla ska kunna delta i samhället på sina villkor.

Läs artikeln i DN

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)