MTM ger remissvar på tre utredningar

MTM har lämnat remissvar på tre statliga utredningar: Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23), Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) och Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).

Kort om utredningarna

 

Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23).

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Parlamentariska public service-kommittén redovisar sitt förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Kommittén redovisar också sin bedömning om förutsättningarna för att låta utgivningen av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor rymmas inom ramen för ett nytt public service-uppdrag.

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Läsdelegationen har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning inom och utanför skolan med syftet att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga att nå en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Här finns MTM:s remissvar i sin helhet

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)