Medieutredningen lyfter behovet av förbättrad tillgänglighet

Medieutredningen har presenterat sitt slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80).

MTM noterar att utredningen föreslår förändringar både vad gäller myndighetens inriktning och uppdrag. Det är glädjande att Medieutredningen tydligt lyfter behovet av konkreta insatser i såväl teknik som design som utgår från behoven hos personer med funktionsnedsättningar. Alla medborgare ska ha samma möjligheter att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)