Europaparlamentet röstade för Marrakechfördraget

Marrakechfördraget innebär att anpassade versioner av böcker och syntolkning för personer med synskador och för personer med läsnedsättning ska kunna spridas och överföras över nationsgränserna.

Målet är att öka utbudet av tillgängliga böcker för den stora delen av jordens befolkning som inte kan läsa tryckt text. Europaparlamentet röstade den 6 juli 2017 för fördraget. Nästa steg blir att de enskilda medlemsländerna harmoniserar sin upphovsrättslagstiftning så att EU kan ratificera fördraget.

Marrakechfördraget antogs av World Intellectual Property Organization (ett FNorgan) i juli 2013. Sedan dess har 30 länder ratificerat fördraget. Anledningen till att det tagit tid för länderna som är medlemmar i EU är att man diskuterat hur frågan bäst ska tas om hand inom EU. I februari i år beslutade dock EU att tillämpa den sk subsidiaritetsprincipen vilket innebär att man driver frågan vidare på EUnivå.

Europaparlamentet röstade den 6 juli för ett direktiv och en förordning. Direktivet reglerar upphovsrättslagstiftningen inom EU. Direktivet innebär att medlemsländerna ska harmonisera sin upphovsrättlagstiftning så att organisationer kan anpassa böcker utan att behöva fråga rättighetsinnehavaren om lov.

Europaparlamentet röstade också för en förordning som reglerar utväxlingen av anpassade böcker över nationsgränserna. Den stora vinsten här blir t ex att de anpassade böcker som finns i Frankrike ska kunna skickas till fransktalande användare i Afrika där tillgången till anpassade böcker är mycket liten.

MTMs remissvar betonar vikten av att villkor och definitioner gäller för alla medlemsländer. Detta för att betona vikten av att undantaget som finns i den svenska upphovsrätten ska säkerställas.

När fördraget får laga kraft kommer MTM att kunna arbeta ännu mer effektivt med den globala katalogen av tillgängliga böcker, ABC Global Book Service (tidigare kallad TIGAR). Till denna katalog levererar MTM sin produktion av anpassade böcker och laddar också ner böcker från katalogen, t ex böcker på andra språk som användare i Sverige sedan kan läsa. För varje nedladdad bok från denna katalog sparas resurser till produktion för andra böcker, vilket också är en av tankarna bakom fördraget.

Länkar till informativa texter om Marrakechfördraget (öppnas i nya fönster)

Fördraget i sammanfattning av WIPO

International Publisher´s Guide (pdf)

EIFLs (=Electronic Information for Libraries) beskrivning av fördraget

World Blind Unions guide till Marrakech, 2017

EU-dokument:

Här beskriver Europaparlamentet tankarna som ledde fram till fördraget samt en analys av det, dess aktuella situation i förhållande till EU samt framtida konsekvenser för upphovsrätten(pdf)

EU:s pressmeddelande

EU-kommissionens förslag till direktivet

Hör Max Andersson (Rapportör och Sveriges EUparlamentariker i denna fråga) tala om Marrakechfördraget

Svenska dokument:

Regeringskansliets faktapromemoria 2016/17:FPM13

EU kommissionens förslag till förordningen

MTM remissvar

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)