KB tar fram en ny nationell biblioteksstrategi

Kungliga Biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi för att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige.

Syftet med strategin är att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet och för att uppnå detta ska KB föreslå långsiktiga mål och strategier. 

5 miljoner kronor avsätts för ändamålet under 2015. Därefter beräknas anslaget öka med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018.

I uppdraget ingår dessutom att belysa bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar. Strategin ska också lyfta fram bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning och främjande av det demokratiska samtalet, fri åsiktsbildning och förmågan till kritisk analys och källkritik.

Därutöver analyseras skolbibliotekens utvecklingsbehov samt fortsatt verksamhet med att tillgänggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. 

Läs mer i pressmeddelandet på regeringens webbplats

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)