En lärare sitter bredvid och hjälper två elever

Kartläggning över tillgängliga läromedel klar

Nu publicerar vi kartläggningen över tillgängliga läromedel. Kartläggningen är en del i MTM:s och Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag att göra en översyn av tillgången till läromedel som passar personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Kartläggningen bestod av samtal och enkätundersökningar med berörda parter och genomfördes av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Kartläggningen skulle ske objektivt och därför var det väsentligt att den utfördes av en extern part.

Till och med 15/10 finns möjlighet för intressenter utanför MTM och SPSM att lämna synpunkter på kartläggningen.

Läs mer om kartläggningen

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)