Förändringar i Upphovsrättsförordningen tydliggör MTM:s informationsplikt kring framställning och spridning av tillgängliga medier

En förändring i förordningen tydliggör att MTM, förutom att följa lagen och förordningen, också ska informera om hur vi uppfyller våra skyldigheter. Förändringarna träder i kraft 2018-10-11.

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av tillgängliga medier för personer med syn- eller annan läsnedsättning, som behöver detta för att kunna ta del av verket. I upphovsrättsförordningen (1993:1212) finns föreskrifter i anslutning till lagen.

I den svenska modellen för talboksverksamhet ansvarar staten, genom MTM, för produktion och spridning av talböcker och information om verksamheten med talböcker och andra tillgängliga medier. Regionbiblioteken ansvarar för regional service och information. Folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek ansvarar för utlåning till personer med syn- och läsnedsättning, antingen genom att skapa personliga konton till sina användare i tjänsten Legimus eller genom att ladda ner talböcker och låna ut dem via biblioteket.

Den lånade talboken får endast användas för eget bruk, den får inte spridas vidare. När lånetiden är ute ska CD-skivan återlämnas, eller den digitala filen raderas.

Personer som har rätt att låna tillgängliga medier får ett personligt konto. Hen godkänner ett användaravtal, som beskriver hur talböcker och annan tillgänglig litteratur får användas. Om låntagaren inte fyllt 18 år är det vårdnadshavaren som godkänner avtalet. Nya låntagare får en introduktion kring de särskilda regler som finns kring talböcker. Alla låntagare registreras i MTM:s användarregister.

Vill du läsa mer om hur du lånar och laddar ner talböcker?

Här kan du läsa mer om: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Har du frågor kring Upphovsrätt och tillgängliga medier? Kontakta oss:

E-post: info@mtm.se
Telefon: 08-580 02 700

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)