Användarundersökning punktskrift

Under våren har MTM gjort en användarundersökning bland punktskriftsläsarna med syfte att få ett underlag för utveckling av produkter och tjänster. Undersökningen visar att många är nöjda.

Den senaste användarundersökningen genomfördes 2015 och gällde då taktilt läsande barn och ungdomar. I år var det vuxna läsare som tillfrågades. Frågorna rörde bland annat hur läsarna upplever kvaliteten i punktskriftsprodukterna, på vilket sätt man helst läser punktskrift – till exempel elektroniskt - och om man har önskemål om litteratur på andra språk än svenska.

Undersökningen visar att många är nöjda – det är få som uttrycker ett missnöje.

Läs hela rapporten

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)