En äldre kvinna sitter och läser en nyhetstidning

Nyheter från MTM

 • Lättläst + kärlek = sant

  Idag på Alla Hjärtans Dag släpps boken Hjärtat – en lättläst bok med 13 korta berättelser om kärlek.
 • MTM stöttar bok-och förlagsbranschen i omställning till nya tillgänglighetskrav

  Från juli 2025 ska e-böcker och e-läsare uppfylla nya tillgänglighetskrav, enligt ett EU-direktiv som antogs i våras. Tillsammans med våra motsvarande myndigheter i de andra nordiska länderna vill vi ge bok- och förlagsbranschen en bra start i arbetet med att göra sina böcker mer tillgängliga.
 • MTM stödjer projekt om framtidens produktion av punktskriftsnoter

  DAISY Music Braille Project bidrar till att stödja framtida globala behov inom produktionsområdet av punktskriftsnoter.
 • Vi bidrar till utveckling för bättre läsupplevelse med talsyntes

  Vi på MTM satsar på innovation och utveckling genom att delta i ett utvecklingsprojekt som ska förbättra upplevelsen av läsning med talsyntes.
 • Ny ledamot i Vetenskapliga rådet

  Niklas Altermark ersätter Katarina Mühlenbock i MTM:s Vetenskapliga råd.
 • MTM i Malmö

  För snart två år sedan fattade regeringen beslutet att flytta MTM från Stockholm till Malmö. Det har varit en spännande men också tuff resa att omlokalisera myndigheten. Många uppskattade kollegor har lämnat oss. Under 2019 har vi knutit ny kompetens till myndigheten och steg för steg byggt upp vår verksamhet i Malmö, samtidigt som vi har avvecklat kontoret i Stockholm.
 • Vi flyttar vår verksamhet från Stockholm till Malmö

  För snart två år sedan fattade regeringen beslut om omlokalisering av MTM och från den 1 januari 2020 fortsätter vi att jobba med vårt viktiga uppdrag, att möjliggöra läsning för alla, från våra nya lokaler i Malmö.
 • Språk och rum - en konferens om tillgänglig läsning i Malmö 7 november

  Alla ska ha möjlighet att möta litteraturen och språket. Hur skapar vi rum för det mötet? Hur gör vi läsningen tillgänglig? Välkommen till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning den 7 november på Malmö Börshus!
 • Möt oss på Bokmässan

  Vi kommer att medverka i seminarier, på scener och ha aktiviteter i LL-förlagets och 8 Sidors monter C05:20.
 • Ny version av appen Legimus

  Den nya versionen av appen Legimus är nu tillgänglig för Android-användare. Den löser alla kända problem för appen.
 • Träffa oss i Almedalen i sommar!

  Är biblioteken demokratins skattkammare och därmed tillgängliga för alla? Kom till vårt seminarium på Gotlands museum den 3 juli klockan 13.00
 • SCB-undersökning: Drygt 11 procent tycker att information är svår

  De flesta som bor i Sverige är bra på att läsa, och 86 procent tycker dessutom att det är roligt att läsa! En undersökning som SCB gjort för MTM:s räkning ger svar på frågor om svenskarnas läsvanor.
 • Nytt webbinarium: Talböcker och språklig mångfald

  Allt fler personer med något annat språk än svenska som modersmål bor i Sverige. De som dessutom har någon form av läsnedsättning behöver ett särskilt stöd. Välkommen till ett webbinarium där handläggare från MTM berättar om Legimus och mångspråk.
 • Anmälan öppen till studiedagen: Alla elevers rätt till läsning

  MTM erbjuder en studiedag för alla som i sitt arbete i skolan möter elever som har behov av tillgängliga medier. 3 maj i Umeå Folkets Hus, 9.30 - 15.30. Vi har erbjudit denna studiedag 2017 och 2018 och båda gångerna blev den fullbokad!
 • Angående inläsningen av ”Det stora könsexperimentet”

  MTM har uppmärksammats på att inläsaren, under en så kallad inläsarkommentar, uttryckt egna åsikter i talboksinläsningen av David Eberhards bok ”Det stora könsexperimentet”.
 • Filmer och dokumentation från studiedagen "Alla elevers rätt till läsning"

  Här finns alla föreläsningar från studiedagen Alla elevers rätt till läsning - en studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter som hölls den 8 oktober 2018. Samtliga föreläsningar filmades av UR.
 • Tillgänglig läsning för demokratin - dokumentation från SDK-konferensen 2018

  Vad har läsningen för roll i demokratin? Kan vi stärka demokratin om vi kan få fler att läsa? Och hur tillgängliggör vi läsning för fler? Under konferensen fick deltagarna ta del av presentationer från projekt som syftar till att ge alla tillgång till information, kunskap och läsning.
 • Marrakechfördraget för personer med läsnedsättning

  Nu finns en praktisk handledning för bibliotek kring Marrakechfördraget. Handledningen är utformad som en FAQ, och den innehåller länkar till vidare läsning.
 • MTM ger remissvar på tre utredningar

  MTM har lämnat remissvar på tre statliga utredningar: Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23), Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) och Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).
 • MTM:s synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi

  Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. I maj 2018 presenterades ett första utkast: Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi. MTM har fått möjlighet att lämna synpunkter till detta utkast.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)