Fakturering - leverantörer

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar, inkl direktupphandlingar, som påbörjats efter den 1 april 2019.

PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på DIGG Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Information om PEPPOL på www.digg.se

Peppol-faktura till MTM

Vi ser helst att ni skickar e-fakturor via PEPPOL:s nätverk till vår elektroniska adress 0007:2021003591

Svefaktura till MTM

VAN-operatör/fakturaväxel: OpusCapita
Organisationsnummer 202100-3591
Partsidentitet: 2021003591
GLN: 7362021003594

Fakturaportalen

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor finns möjligheten att kostnadsfritt ansluta er till Fakturaportalen.Fakturaportalen passar främst för mindre leverantörer som skickar få fakturor. Tjänsten är kostnadsfri upp till 25 fakturor per månad. Registrering av användarkonto görs via http://www.fakturaportalen.se/sv/    

Fakturaadress

För er som inte kan fakturera elektroniskt med något av alternativen ovan kan skicka era fakturor per post till vår skanningscentral:

Myndigheten för tillgängliga medier
FE 153
838 80 FRÖSÖN

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skickas till vår boxadress

Myndigheten för tillgängliga medier
Box 51
201 20 MALMÖ

Fakturareferens

På fakturorna ska det anges en giltig referens. MTM:s referenser består av fyra bokstäver.
Vanligtvis består referensen av de två första bokstäverna i beställarens för- och efternamn. Ex Anna Andersson, ref ANAN. Fråga din kontaktperson på MTM för korrekt referens eller maila till ekonomi@mtm.se.

Referensen anges i fältet RequisitionistDocumentReference. Observera att det endast ska vara 4 bokstäver, inget annat.

Betalningsvillkor

Myndigheten för tillgängliga medier tillämpar betalningsvillkor 30 dagar på alla leverantörsfakturor.

Frågor

Har du frågor om e-faktura kan du maila ekonomi@mtm.se
eller ringa till vår växel 040-653 27 00.
Frågor som rör registrering och fakturering på Fakturaportalen hänvisas till deras support.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)