Bibliotekens roll i hållbar utveckling?

Information
Tid -
Plats Bokmässan i Göteborg, sal H1. Webbinariet sänds även och publiceras online.
Arrangör Webbinariet lyfter hur bibliotek spelar en central roll i arbetet med att förverkliga Agenda 2030. Detta görs inom ramen för Angelägen forskning - en webbinarieserie som arrangeras av Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturrådet och Kungliga biblioteket.
Kontaktuppgifter

Samtalet sänds här:

www.digiteket.se/angelagenforskning

Beskrivning av samtalet finns via länken: https://bokmassan.se/programs/bibliotekens-roll-i-hallbar-utveckling/

Eventet finns även på Facebook: https://www.facebook.com/events/545515100485177

konferens@mtm.se

Telefon: 040 - 653 27 00