Att stärka biblioteken för alla

Information
Tid -
Plats Biblioteksscenen på Bokmässan i Göteborg.
Arrangör Ett samtal om Stärkta biblioteks betydelse för folkbiblioteken i hela landet. I panelen medverkar Oskar Laurin, Kungliga biblioteket, Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet och Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten. Samtalet modereras av Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare på Myndigheten för tillgängliga medier.
Kontaktuppgifter

Läs mer på Bokmässans programsida: https://bokmassan.se/programs/att-starka-biblioteken-for-alla/

Mejl: konferens@mtm.se

Telefon: 040 - 653 27 00