bild på en läsplatta
Foto: Stefan Tell

Arbeta hos oss

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en framåtblickande expertmyndighet. MTM är nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla – oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning – ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation.

MTM gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker, lättlästa nyheter, anpassad högskolelitteratur och dagstidningar som taltidning. Myndigheten arbetar också med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning. 

Myndigheten har cirka 90 anställda och finns idag i Stockholm. En omlokalisering av myndigheten till Malmö har påbörjats och ska vara helt genomförd senast 1 januari 2020.

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till MTM, Box 5113, 121 17 Johanneshov. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)