Tema-arbete om Kina

Om lektionen

Tema:
, 8 sidor

Ladda ner lektionsmaterialet


Under OS i Peking blev eleverna nyfikna på att lära sig mer om Kina så vi bestämde att arbeta med ett tema om Kina. Det är roligt när man kan anknyta skolarbetet till sådant som "alla" för tillfället pratar om.

När ett ämne är aktuellt finns större möjligheter än annars att hitta information om ämnet i tidningar, radio och tv. Och i samhället ordnas ofta olika evenemang i anslutning till det som för tillfället är aktuellt.

Det är viktigt att alla människor erbjuds möjlighet att vara delaktiga i samhället. Därför är det roligt när skolarbetet kan bedrivas ute i samhället.