Att skriva på nätet - diskussion

Om lektionen

Tema:
, 8 sidor

Ladda ner lektionsmaterialet


Hur använder eleverna nätet?
Vilka sidor och forum är de inne på?
Vad tycker de att man får skriva om på nätet?
Vad får man inte göra?

Lektionen inbjuder till diskussion utifrån en lättläst text om vad och hur man får skriva på nätet.