Foto på högläsning för äldre
FOTO: Catharina Kåberg

Om läsombud och högläsare

Vill du ge personer som har svårt med läsningen tillgång till böcker, nyheter och information? Då kan du bli läsombud eller högläsare!

De flesta läser många gånger varje dag. Tidningar, räkningar, recept, tidtabeller – vardagen är fylld av olika slags information. Läsning gör oss delaktiga i samhället. Det bidrar även till språkutveckling, ökade kunskaper och demokratisk delaktighet. Läsning ger minnesträning, uppmuntrar till nya sätt att se på situationer och skänker gemenskap, harmoni och glädje. Läsning vidgar världen och bryter isolering.

Men det finns många som inte kan eller orkar läsa. Vardagslivet blir svårare och det finns risk för utanförskap. Alla som vill läsa och ta del av information men inte kan av olika skäl, ska få den hjälp som passar dem. Läsombud och högläsare hjälper till att ge det stödet.

Personal i omsorg – bli läsombud!

Läsombud är ordinarie personal inom LSS- och äldreomsorg som arbetar med lässtöd som en del av sitt vanliga arbete. Läsombudet är en del i pusslet med att ge alla tillgång till läsning och information. Det är en viktig person för att lässtöd och högläsningsstunder ska bli en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen.

Uppgifterna för läsombudet anpassas utifrån målgruppens behov och förutsättningar. Läsombudet kan till exempel läsa högt, låna lättlästa böcker och talböcker eller ordna med prenumeration på lättlästa nyheter och taltidningar. Schemaläggning av regelbundna läsestunder eller biblioteksbesök är andra uppgifter. Läsombuden får en kortare utbildning om sitt uppdrag, högläsning och tillgängliga medier.

Läsombudets uppgifter

  • Hitta rätt läsning. Det kan t.ex. vara lättläst, talböcker eller högläsning av lokala nyheter.
  • Ordna regelbundna högläsningsstunder på sin arbetsplats.
  • Ordna biblioteksbesök och vara bibliotekets kontaktperson.
  • Inspirera och informera kollegor att arbeta med läsning.

Frivilliga och anhöriga – bli högläsare!

Personer med demens kan få en stunds lugn, närhet och stimulans med hjälp av högläsning. Högläsare är frivilliga som besöker äldreboenden, dagverksamheter och privatpersoner för en stunds läsning tillsammans. För att lyckas fullt ut som högläsare, behövs en engagerad kontaktperson på stället där man läser. Det är viktigt för kontinuiteten och deltagandet. Den som anmäler sig som högläsare får samma information och utbildning som läsombuden får.

Högläsarens uppgifter

  • Hålla regelbundna högläsningsstunder i grupp eller enskilt.
  • Stämma av med sin kontaktperson om tid, lokal och annat praktiskt.
  • Hitta lämplig läsning till högläsningsstunden.

Hur blir man läsombud eller högläsare?

I en kortare utbildning, t.ex. en heldag eller en studiecirkel, lär man sig mer om fördelarna med läsning, lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation, olika tillgängliga medier och hur högläsning kan ordnas i praktiken. Efter utbildningen får man gratis tidningen Läsombudet, som handlar om lättläst och läsning i omsorgen. Då och då ordnas fortbildningar för läsombud och högläsare. Biblioteket kan bidra med inspiration och lästips.

Ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan eller biblioteket på din hemort om du själv vill ta chansen att bli läsombud eller högläsare. Om det inte finns någon läsombudsverksamhet där så kontakta oss på MTM. Det finns idag cirka 5000 läsombud och högläsare men vi behöver bli fler!
Läs mer om utbildningar och studiecirkelmaterialet Läsa tillsammans

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)