Robban Andersson är brukarläsombud
FOTO: Catharina Kåberg

Robban är brukarläsombud i Eslöv

På initiativ av Camilla Månsson-Dahlström, läsombud och personal inom daglig verksamhet, så har man i Eslöv börjat med brukarläsombud. Fem stycken brukare har blivit tillfrågade om de vill arbeta med den uppgiften.

 De fem ombuden är utvalda för att de ska täcka in så många olika intressen som möjligt samt representera de olika nivåer som finns bland brukarna.

– Jag är ”brukarnas mun” i Eslöv, säger Robban Andersson med ett stort leende.

Hittills har brukarläsombuden hunnit träffas två gången, en tredje träff är inbokad i höst. Utöver att vara med på de mötena så sitter Robban också med i den referensgrupp för lättläst som nyligen har bildats och som nu träffas för andra gången. Med i gruppen är även Camilla samt Sophie Hallgren och Maria Andersson från Eslövs stadsbibliotek. Ytterligare tre medlemmar finns; Irene Strand från FUB och två bibliotekarier från stadsbibliotekets barnavdelning, de kunde inte vara med på dagens möte.

Granskar tillgängligheten

En av frågorna som referensgruppen jobbar med är tillgängligheten på biblioteket. Hur tillgängligt är det? Kommer alla till böckerna på ll-hyllorna? Även de som använder rullstol och rullator? Kan hyllorna ställas så att det blir bättre utrymme?

Robban och Camilla har också förmedlat önskemål om att alla böcker för personer med särskilda behov ska samlas på ett och samma ställe; en avdelning med ll-böcker, taktila böcker, teckenspråksböcker med mera. Bättre och tydligare skyltning är också något som behövs. Som det är nu är det inte lätt att hitta till ll-hyllan om man inte redan vet var den finns.

Dessutom behövs fler böcker, men ett grundproblem är att det kommer ut alldeles för få böcker på den lättaste nivån tycker Camilla.

– LL-böckerna som har mycket bilder och handlar om konkreta saker som ambulansen, färdtjänsten, hur man gör glass och om arbetet på ett hunddagis är jättepopulära. Vi önskar fler sådana faktaböcker. Om polisen till exempel.

 – Men det är riktigt bra att det kommer fler och fler böcker med skivor, inflikar Sophie. De köper vi in och vi har även köpt in en del ungdomsböcker för att fylla på med fler böcker i ll-hyllan.

– Ungdomsböckerna blir alldeles för svåra för våra brukare, även om de är skrivna på lättläst, menar Camilla. De flesta av våra brukare behöver böcker på nivå 1. 

"Vi borde prata med bokhandlaren"

Sophie och Maria är glada över att referensgruppen har bildats och är mer än villiga att göra allt vad de kan för att det ska bli bättre tillgänglighet på biblioteket.

– Vi ska göra om inne på biblioteket och i samband med det kommer vi att framföra alla önskemål och försöka driva på så att de genomförs, berättar de. I väntan på omflyttningen så har Sophie samlat alla ll-böckerna på nivå 1 på en hylla så att de ska vara lätta att hitta. Maria, som arbetar med it-frågor på biblioteket, funderar på om inte hon skulle kunna fixa så att boktipsen om ll-böcker läggs ut på bibliotekets hemsida istället för på daglig verksamhets blogg som Camilla inte tycker fungerar som det var tänkt. Och hur visar egentligen bokhandeln i stan upp vilka ll-böcker som finns att köpa?

– Vi borde prata med bokhandlaren och be honom att skylta med ll-böckerna, säger någon och alla nickar instämmande. Det finns mycket som de kan göra för att hjälpa alla som behöver och vill läsa ll-böcker att hitta dem! 

Brukarläsombudens uppgifter (som genomförs med stöd av personal/läsombud):

  • Låna böcker, 8 sidor och annat på biblioteket till grupper inom daglig verksamhet (dv) som själva har svårt att ta sig till biblioteket. 
  • Läsa böcker för andra brukare som inte kan läsa själv.
  • Läsa och skriva bokrecensioner av lättlästa böcker till dv:s blogg och tidning.
  • Berätta för andra grupper inom dv om vad som finns på biblioteket; 8 sidor, filmer, tidningar, ll-böcker m.m.
  • Tillsammans med personal/läsombud ordna studiebesök på biblioteket för brukarna.
  • Sätta upp månadens boktips vid lättläst-hyllan på biblioteket.
  • Hålla koll på nya ll-böcker som ges ut och ge förslag till biblioteket på böcker att köpa in.
  • Hjälpa till att hämta och lämna upplevelselådor (som finns på biblioteket och som en grupp inom dv har tagit fram) till andra grupper inom dv.

Text och foto: Catharina Kåberg 

Artiklen har tidigare varit publicerad i tidningen Läsombudet.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)