Bild på personer runt ett bord

– Vi påverkar när vi röstar

Vi träffar redaktion och personal på tidningen Kungsbladet när de har redaktionsmöte och sitter samlade runt det stora redaktionsbordet. Det är ett peppat gäng som även förberett sig för att intervjua oss om vad vi gör.

I sin nuvarande form har Kungsbladet funnits sedan 2013. Tidningen är lättläst för att så många som möjligt ska kunna läsa den. Kungsbladet skickas ut till alla som arbetar på den dagliga verksamheten, deras chefer och anhöriga. Tidningen skickas även till andra som kan vara intresserade eller som redaktionen vill ska veta vad de tycker. Ofta när de gör tidningen arbetar de med ett tema som teater eller film, eller som nu, höstens  val. Valnumret ska skickas till politikerna i den lokala  stadsdelsnämnden och till Stockholms funktionshinders-ombudsman.

Veckan efter vårt besök ska redaktionen till stadshuset och träffa politiker. Det är flera på redaktionen som ser fram emot att träffa politikerna. Linda är nyfiken på hur det ser ut där de jobbar och Marie är mer intresserad av vad de jobbar med. De förbereder frågor som de ska mejla till politikerna i förväg och tränar på att läsa upp frågorna för varandra. 

– Vad ska ni fråga politikerna om? Vilka frågor äviktiga för er?

– Hur ska det bli med gruppboenden och daglig verksamhet? undrar Marie.

– Kontaktpersoner! berättar Kenneth.

Här bryter Krister in och förklarar hur viktig en kontaktperson är. Det blir en kompis utanför gruppboendet, någon att göra saker med på fritiden, som att gå på bio. Utan kontaktperson kan man bli fast hemma.

Gruppen har många frågor. Vid vilken ålder får man inte längre arbeta på daglig verksamhet? Kan man inte få välja själv? Ska habiliterings-ersättningen få finnas kvar? Och hur har politikerna tänkt med daglig verksamhet på vanliga arbetsplatser? Det kan vara tufft. Kommer man att kunna få det stöd man behöver?

– Vad är egentligen delaktighet? Och hur blir människor med funktionsvariation delaktiga i samhället? Det är frågor som vi funderar kring, sammanfattar Annika i personalen.

– Men varför har ni bestämt er för att skriva om valet?

– Det är viktigt! Man behöver veta vem som styr över en, säger Linda efter att ha funderat en stund.

– Ja, det är bra att veta vad som händer. Till exempel om det blir förändringar i kollektivtrafiken med handikappframkomligheten, fortsätter Krister.

Nu fyller flera på med argument:

– Bra när man ska rösta till hösten.

– Vi påverkar när vi röstar. Vem som ska bestämma i politiken.

Linda berättar att hon tycker om att ta på sig fina kläder när det är dags att rösta. Det är lite högtidligt. Vi andra runt bordet håller med. Det är både lite högtidligt och lite festligt.

– Hur har ni förberett er? Har ni läst på om valet? Var hittar ni information?

Gruppen har läst Valskola 2018, och har hittills hunnit arbeta med de tre första kapitlen, berättar Annika. När vi frågar vad de tycker om boken får den snabbt två tummar upp. De har bland annat gått  igenom olika sätt att rösta.

– Man kan poströsta eller rösta på en ambassad, berättar Peter.

De berättar också att närmare valet kommer det  valstugor man kan besöka och debatter på tv. Den lätt-ästa nyhetstidningen 8 Sidor följer de med i varje vecka. Annika visar oss temanumret om valet från 2014

Förutom politikerintervjuerna tänker de precis som då skriva lättlästa texter om alla partierna. Informationen hämtar de från Allaväljare.se. De tänker också reda ut svåra ord som är bra att kunna. Redaktionens entusiasm smittar av sig och vi ser verkligen fram emot att få läsa Kungsbladets temanummer om valet 2018.


Text och foto: Lovisa Karlsson Kjellin och David Södergren Medin

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)