8 Sidors Nyhetskryss - nr3-2018

This crossword was created by 8 Sidor with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
   
  3               
                   
   
   
4  5       
             
6            7 
                 
       
       
  8      9
           
    10     
           
    11               
                     
         
         
       
       
     
     
12       
         
 
 
 
 
 
 
13                 
                   
 
 
 
 

Vågrätt

 1. Efternamnet på författaren som skriver om Alfons Åberg.
 2. I detta land sitter Höyre, Venstre och Fremskrittspartiet i regeringen.
 3. I detta land ligger Selous som är den största vildmarken i Afrika.
 4. I denna stad i Västernorrland blev det mycket protester när BB stängdes.
 5. Denna medalj tog Sveriges damer i bandy-VM.
 6. Detta museum är det mest populära i Sverige.

Lodrätt

 1. Detta land får störst andel av sin energi från vindkraft i hela världen.
 2. I hela världen åker flest turister till detta land.
 3. Armand Duplantis har gjort årets bästa resultat i denna idrott.
 4. Så heter det farliga ämnet som fortfarande finns i chips.
 5. Så heter priset som Peder Fredricson vann i måndags.
 6. Så förkortas militärgruppen som partierna i Alliansen vill att Sverige ska gå med i.
 7. I detta land är det sedan nyår förbjudet att ge kvinnor lägre löner.


This crossword puzzle was created by 8 Sidor with EclipseCrossword. Try it today—it's free!