8 Sidors nyhetskryss nr 4 2024

This crossword was created by Veronica Tundell with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1  2    3 
M Å L V A K T
   
Ä A
4       
I R A N F
5    6    7
M U S K G F V
    8                9
I N S Y D A M E R I K A
    10     
L A T S O S
           
J R R K L Y
         
Ö K A I L
     
P F D
     
A I O
11                           
J O R D B R U K S V E R K E T
   
T V
   
I E
12     
E B U R
   
T K
 
E
 
T

Vågrätt

 1. Vilken position spelar handbollsspelaren Andreas Palicka?
 2. I vilket land är Ebrahim Raisi president?
 3. Vad heter världens rikaste person i efternamn?
 4. I vilken världsdel ligger landet Ecuador?
 5. Till vilken myndighet ska den som äger en katt anmäla sig?
 6. Vilken organisation ordnar tävlingen Eurovision?

Lodrätt

 1. I vilken sport var det tävlingar i Oberhof i Tyskland i förra veckan?
 2. Vilken dryck brukar många få gratis på jobbet?
 3. Vilket parti leder Märta Stenevi?
 4. Vad säljer en becknare?
 5. Vilken blomma liknar årets majblomma?
 6. Vad kallas det att du söker om du flyr från ett annat land och söker skydd i Sverige?
 7. Vilken myndighet har ansvar för vägar och järnvägar?


This crossword puzzle was created by Veronica Tundell with EclipseCrossword. Try it today—it's free!