8 Sidors nyhetskryss nr 36 2022

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12        3                   
                                 
   
   
    4
     
    56  7
           
8        9                         
                                     
           
           
         
         
10              11               
                                 
     
     
     
     
     
     
    12
     
     
     
   
   
13               
                 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

Vågrätt

 1. Vilken tävling har Daniel Ousbäck från Skövde vunnit?
 2. Vilket parti fick flest röster i förra valet?
 3. Vilken stad i Sverige har flyttat på grund av en gruva?
 4. Ett flygplan har störtat utanför Lettlands kust. Vad heter havet där planet störtade?
 5. I vilket fotbollslag spelar Alexander Isak och Emil Krafth?

Lodrätt

 1. Vad heter Storbritanniens nya ledare i efternamn?
 2. Michail Gorbatjov har dött. Vilket land var han ledare för?
 3. Vilket rovdjur har skjutits i Nykvarns kommun?
 4. Vilket yrke har Hans Gedda?
 5. Vem bestämmer vilka som ska vara med i regeringen?
 6. Hur gammal ska man vara för att få rösta?
 7. Vad vill organisationen FN att vi ska göra den 8 september?
 8. I vilken svensk stad kommer det att vara två VM i parasport nästa år?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!