8 Sidors nyhetskryss nr 36 2022

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12        3                   
T F U N K I S F E S T I V A L E N
   
R O
    4
U V V
    56  7
S J F S A A
8        9                         
S O C I A L D E M O K R A T E R N A R
           
Ä T T A G T
         
S U O T O
10              11               
K I R U N A N G Ö S T E R S J Ö N
     
I R M
     
O A I
     
N F N
    12
E I Ö
     
N S S
   
T T
13               
N E W C A S T L E
   
R R
   
N S
 
U
 
N
 
D

Vågrätt

 1. Vilken tävling har Daniel Ousbäck från Skövde vunnit?
 2. Vilket parti fick flest röster i förra valet?
 3. Vilken stad i Sverige har flyttat på grund av en gruva?
 4. Ett flygplan har störtat utanför Lettlands kust. Vad heter havet där planet störtade?
 5. I vilket fotbollslag spelar Alexander Isak och Emil Krafth?

Lodrätt

 1. Vad heter Storbritanniens nya ledare i efternamn?
 2. Michail Gorbatjov har dött. Vilket land var han ledare för?
 3. Vilket rovdjur har skjutits i Nykvarns kommun?
 4. Vilket yrke har Hans Gedda?
 5. Vem bestämmer vilka som ska vara med i regeringen?
 6. Hur gammal ska man vara för att få rösta?
 7. Vad vill organisationen FN att vi ska göra den 8 september?
 8. I vilken svensk stad kommer det att vara två VM i parasport nästa år?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!