8 Sidors nyhetskryss nr 23 2023

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
   
3                         
                           
   
   
4           
             
 
 
5          6       
                     
 
 
7 
   
8               
                 
9   
     
    10
     
  11           
               
     
     
12                                     
                                       
     
     
13             
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vågrätt

 1. Vilket år dog Povel Ramel?
 2. I vilket land har Håkan Hellström testat sin show?
 3. Vilket fint pris har lagen tryckfrihetsförordningen fått?
 4. Hur många miljoner människor bor i landet Sudan?
 5. I förra veckan krockade flera tåg och fler än 300 dog. I vilket land hände det?
 6. Vilket förbund får e-sport nu vara med i?
 7. I vilket land ligger staden Dnipro?

Lodrätt

 1. Två länder har inte sagt ja till Sverige i NATO. Det ena är Turkiet. Vilket är det andra?
 2. Vad har Cooper Cunnings vunnit?
 3. Vilken stad kommer Zlatan Ibrahimovic från?
 4. Vad kallas det när ungdomar i Sverige går ut gymnasiet?
 5. I vilken världsdel ligger landet Uganda?
 6. Vad landade i en trädgård i Staffanstorp i Skåne förra veckan?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!