8 Sidors nyhetskryss nr 19 2023

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
V
2  3
M A T
4     
S A L J
       
T M R U
5                 
S O M M A R L O V G
       
R A S O
       
B N S H
   
R U
6            7   
E L I Z A B E T H N
     
T U D
8           
B I L A R R R
9     
L N K A
  10  11             
O C N K L I M A T E T
         
R A I E J
         
E M E T U
12             
S E R B I E N G
     
N L O
   
L F
13             
F I N L A N D E
 
M

Vågrätt

 1. Varje sommar visar SVT ett program för barn. Vad heter det?
 2. Vad hette kung Charles mamma?
 3. Vad tillverkar företaget Volvo?
 4. Vad är unga mest oroliga för?
 5. I vilket land hände två allvarliga skjutningar förra veckan?
 6. Vilket land besökte Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj i förra veckan?

Lodrätt

 1. Vilket djur har blivit staty i Oslo?
 2. En man som är 22 år blir straffad med livstids fängelse för mord. Vem har han mördat?
 3. Vilket år ska en ny lag som handlar om teknik för personer med funktionsnedsättningar börja gälla?
 4. I vilket land är Eurovision i år?
 5. I vilket land är Recep Tayyip Erdogan president?
 6. Vem är favorit till att vinna i Eurovision?
 7. Vad heter Storbritanniens nya drottning?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!