Vetenskapligt råd

MTM:s vetenskapliga råd har en rådgivande funktion och ska bevaka och sprida forskning om tillgängliga medier och deras målgrupper.

MTM:s generaldirektör Magnus Larsson är rådets ordförande. Rådet består också av:

  • Yvonne Eriksson, professor informationsdesign, Mälardalens högskola
  • Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering och professor i Människa-datorinteraktion, KTH
  • Åse Hedemark, fil.dr biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet
  • Arne Jönsson, professor datavetenskap, Linköpings universitet
  • Katarina Mühlenbock, fil.dr språkvetenskaplig databehandling, DART – Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Monica Rosén, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS), Göteborgs universitet
  • Ingela Wadbring, adjungerad professor vid Mittuniversitetet
  • Åsa Wengelin, docent institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
  • Jan Ygge, professor barnoftalmologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)