Hearing

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Som en del i detta uppdrag har det anordnats en hearing om tillgången till tillgängliga läromedel. Hearingen genomfördes i två former, dels en hearing med inbjudna deltagare den 12 oktober och dels en digital hearing mellan 4 oktober och 15 oktober som var öppen för alla.

Syftet med hearingen var att skapa ett forum för dialog samt ge möjlighet att komplettera och lämna synpunkter i det pågående översynsarbetet.

Mötesanteckningar från hearing 12 oktober

Resultat från hearing 12 oktober

Resultat från digital hearing

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)