Samordnad taltidningsdistribution

5 november 2015 beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar

Om projektet

Läns- och kommuntaltidningar skulle inkluderas i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet var att öka tillgängligheten av nyheter och samhällsinformation för personer som har svårt att läsa en tryckt text. Det finns i Sverige fler än 75 läns- och kommunaltaltidningar som tidigare mestadels distribuerades via post på CD-skiva.

Regeringen gav MTM i uppdrag att samordna och effektivisera denna distribution genom att etablera en gemensam internetbaserad distributionskanal. Den ökade tillgängligheten ska ge personer med funktionsnedsättning större möjlighet att ta del av länstidningar och kommunaltidningar på samma enkla sätt som dagstidningar.

- Nu kommer användarna att kunna ta del av sina regionala nyheter samtidigt som de kan läsa sin dagstidning. Det blir lättare, bättre och mer kostnadseffektivt, sa Roland Esaiasson, dåvarande generaldirektör på MTM.

Regeringen beviljade MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra uppdraget som redovisades till Näringsdepartementet den 31 december 2016.
Under 2017 finansierade PTS fortsättningen på projektet med 1,2 miljoner kronor, då antalet läns- och kommuntaltidningar som är anslutna till tjänsten ökade med runt 45 nya tidningar.

Läs tidigare nyhetsbrev om projektet

Slutrapport 20161231 (Worddokument)

Slutrapport till PTS 20171231 (Pdfdokument)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)