Avslutade projekt

Talboken kommer - för tidningsläsare

Talboken kommer (TBK) för taltidningsläsare avslutades som projekt vid årsskiftet 2017/2018 och är nu en ordinarie tjänst i MTM:s utbud. I slutet av februari 2018 är cirka 500 användare runt om i landet anslutna till tjänsten.

TBK är ny MTM-tjänst där bibliotek kan förmedla talböcker via internet till sina IT-ovana låntagare. Istället för att posta fysiska talböcker lägger biblioteket talböckerna i en digital bokhylla och skickar iväg till låntagarens internetanslutna Daisy-spelare. Hanteringen ska vara så enkel att även de minst teknikvana klarar att använda den.

TBK-tjänsten anpassar bibliotekens talboksverksamhet till modern teknik. Samtidigt som servicen ökar minskar kostnader, transporter och miljöpåverkan. Hanteringsarbetet på det lokala biblioteket minskar. Det blir även möjligt att lyssna på talböcker och taltidningar i samma spelare.

Att använda MTM:s nya tjänst Talboken kommer (TBK) är enkelt och snabbt – och 98 procent av låntagarna vill fortsätta med tjänsten. Det visar undersökningsföretaget Markör/Origo Group AB:s utvärdering av TBK. Även biblioteken är mycket positiva till TBK och upplever att hanteringen av talböcker blivit betydligt snabbare och smidigare.

Läs utvärderingen (pdf, öppnas i nytt fönster)

En kort nyproducerad film om Talboken kommer finns nu att sprida till användare, förmedlare och anhöriga. Filmen är framtagen för att spridas vidare och väcka intresse för Talboken kommer.

Läs mer om Talboken kommer och se filmen

De bibliotek som vill starta med TBK kan kontakta info@mtm.se för att få hjälp att komma igång via e-post och telefon. Information och manualer finns på Legimus webbplats.

Kom igång med Talboken kommer

Samordnad taltidningsdistribution

5 november 2015 beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar. Läns- och kommuntaltidningar skulle inkluderas i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet var att öka tillgängligheten av nyheter och samhällsinformation för personer som har svårt att läsa en tryckt text. Det finns i Sverige fler än 75 läns- och kommunaltaltidningar. Tidigare distribuerades dessa mestadels via post på CD-skiva. Nu kan personer som har en spelare för att läsa dagstidningen som taltidning få sin läns- eller kommuntaltidning i samma spelare. Har man ingen spelare men en smart mobil eller surfplatta kan appen Legimus användas för att läsa taltidningen.

Läs mer om projektet

Strömmande läsning på webben

MTM:s vision är ett samhälle där all litteratur är tillgänglig men för de av våra låntagare som inte har tillgång till de konsumtionssätt som vi har utvecklat lösningar för så är det inte tillgängligt. MTM arbetar därför på att införa en webbspelare som kommer fungera på de plattformar som vi tidigare inte haft lösningar för såsom Chromebooks och Windows phone. Med en sådan lösning tillgodoser vi flera behov och inkluderar fler låntagare. Webbspelaren blir en del av legimus.se. Det innebär att man som användare loggar in på legimus.se, söker upp en bok och startar läsningen direkt på webben.

Tidplan

Under våren 2016 startar tester med några utvalda testare. Efter det släpper vi på lösningen till alla. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Webbläsarversioner och enheter som stöds:

Chromebooks
PC: Internet Explorer, JAWS, Chrome
MAC: Chrome, Safari, Surfplattor och telefoner:
Iphone/Ipad, Android, Windows

Kontaktuppgifter för projekt Strömmande läsning på webben
Projektledare Maria Lindeberg
maria.lindeberg@mtm.seTaltidningen 2.0

Utvecklingsprogram kring framtidens taltidningar

MTM, Taltidningsnämnden (TTN) och Post-och telestyrelsen (PTS) har sedan 2010-06-23 ett uppdrag från regeringen att under 2010-2013 utreda och utveckla verksamheten med taltidningar i Sverige. Uppdraget innebär att gå vidare med de förändringar som föreslogs i bland annat rapporten Samverkan för ökad tillgänglighet (PDF-dokument, öppnas i nytt fönster) från 31 oktober 2008. Uppdraget genomförs som ett sammanhållet utvecklingsprogram under tre år.

Genom Taltidningen 2.0 vill MTM höja servicenivån för personer med läshinder när det gäller tillgången till dagstidningar genom att erbjuda fler och bättre alternativ för åtkomst och konsumtion och att dessa samordnas med motsvarande tjänster kring talböcker.

Taltidningen 2.0 ska delrapporteras till regeringen vid fem tillfällen med slutrapport 2013-03-01.

Läs regeringens pressmeddelande om uppdraget (öppnas i nytt fönster) 

Sammanfattning av uppdraget som worddokument (öppnas i nytt fönster) 

Slutrapport

Taltidningen 2.0 slutrapport som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster) Taltidningen 2.0 slutrapport som worddokument (öppnas i nytt fönster) Taltidningen 2.0 slutrapport som textdokument (öppnas i nytt fönster)

Delrapport 1

Delrapport 1 som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 1 som worddokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 1 som textdokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 1 bilaga Rapport från Hearing 2010-11-17 som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 1 bilaga PM juridisk utredning MTM:s talsyntes som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster) 

Delrapport 2

Delrapport 2 som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 2 som worddokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 2 som textddokument (öppnas i nytt fönster)

Delrapport 3

Delrapport 3 som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 3 som worddokument (öppnas i nytt fönster)  Delrapport 3 som textddokument (öppnas i nytt fönster) 

Delrapport 4

Delrapport 4 som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster) Delrapport 4 som worddokument (öppnas i nytt fönster) Delrapport 4 som textddokument (öppnas i nytt fönster) 

Resultat av fältförsök kring en ny taltidningsmodell

Resultat av fältförsök kring en ny taltidningsmodell som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster) Resultat av fältförsök kring en ny taltidningsmodell som worddokument (öppnas i nytt fönster) Resultat av fältförsök kring en ny taltidningsmodell som textdokument (öppnas i nytt fönster) 

Bilaga 1 Handus användarundersökning fältförsök - Utvärdering av fältförsöket med den nya taltidningsmodellen

Bilaga 1 Handus användarundersökning fältförsök som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Bilaga 1 Handus användarundersökning fältförsök som worddokument (öppnas i nytt fönster) Bilaga 1 Handus användarundersökning fältförsök som textdokument (öppnas i nytt fönster) 

Bilaga 2 Förteckning av samarbetspartners i fältförsöket All-up

Bilaga 2 Förteckning av samarbetspartners som PDF-dokument (öppnas i nytt fönster)  Bilaga 2 Förteckning av samarbetspartners som worddokument (öppnas i nytt fönster) Bilaga 2 Förteckning av samarbetspartners som textdokument (öppnas i nytt fönster)

 

Förproduktion av högskolelitteratur

Bakgrund

MTM arbetar aktivt för att förbättra sin service till låntagarna. En kort leveranstid är högt prioriterad i produktionen av kurslitteratur till högskolestudenter. Men en genomsnittlig produktionstid på två månader innebär en lång väntan för den som befinner sig i en studiesituation.

I den reguljära verksamheten sätts inläsning av en högskoletitel igång efter beställning från högskole- och universitetsbibliotek.

Förproduktion är ett försök att arbeta enligt en alternativ produktionsmodell, där en inläsning påbörjas i ett tidigare skede. Urval av titlar sker internt, utifrån bevakning av förlagens nyutgivning samt utifrån förslag inskickade av högskole- och universitetsbibliotek. Till skillnad från i den reguljära beställningsmodellen är kravet att koppla en viss student till beställningen slopad. Försöket fortsätter under 2012.

Målsättning

Målsättningen är att erbjuda ett stort utbud av nyutgiven högskolelitteratur redan vid terminernas början. Genom att fånga upp nya och breda titlar i ett tidigt skede och snabbt göra den tillgänglig för nedladdning i legimus.se minskar väntetiderna för de enskilda studenterna.

Dolly står för Daisy OnLine LibrarY och är ett samarbete mellan MTM, Stockholms stadsbibliotek och Högskolebiblioteket i Jönköping.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten för låntagare med läshinder på lokala bibliotek genom att göra MTM:s talböcker möjliga att låna via lokala biblioteks webbplatser.

 

Dolly

Projektets mål

Att göra MTM:s talböcker i strömmande och nedladdningsbart format tillgängliga på Biblioteket.se samt i Jönköpings högskolas bibliotekskatalog Julia  Att göra talböckerna sökbara på respektive biblioteks webbplats  Att inloggning med lokala låntagaruppgifter ger direkt åtkomst till nedladdning/strömmande läsning av talböckerna  Att lösningen är nära integrerad i de lokala bibliotekssystemen – till exempel "mina lån", mervärden.

 

SOA-projektet

Ett antal projekt och förstudier som har likartade behov och krav pågår just nu på MTM. För att kunna samordna hur kraven blir till underlag för utvecklingsarbetet och samordning av systemutvecklingsarbetet i sig har MTM beslutat om ett koordinerande utvecklingsprojekt. Projektets resultat/tjänster ska bygga på SOA-arkitektur och vara anpassat till en föränderlig omvärld med tjänster som möjliggör för tredje part att använda MTM:s innehåll.

SOA betyder Service Oriented Architecture och är ett designkoncept för hur man bygger upp samspelet mellan olika system oberoende av systemens tekniska plattform.

Målsättningarna med SOA-projektet är att stödja våra verksamhetsprocesser internt och externt i domänen distribution och angränsande domäner genom att tillhandahålla och exponera tjänster som kan återanvändas samt att ta fram nya gemensamma arbetsrutiner för att identifiera och skapa SOA-tjänster. Tjänsterna kommer i huvudsak nyttjas av de pågående projekten Mediawebben, Dolly, Mediaappen och Talboken kommer.

Några exempel på tjänster som tas fram i SOA-projektet är:

Security - Verifiera inloggning för låntagare, ändra lösenord  User - Hantera information om en användare  Catalog - Lista information om alla böcker i katalogen, hämta info om viss bok  BookFetch - Sätta igång nerladdning av bok för låntagare, vattenmärkning mm, returnerar länk till bokfilen på sunet.

 

Outsourcing av katalogisering och annotationsskrivning 

Bakgrund

Under 2011 och 2012 pensionerades två katalogisatörer på MTM. En konsekvensanalys inför detta projekt gjordes hösten 2011 i vilken det föreslås att de två heltidstjänsterna inte återbesätts, och att katalogisering och annotationsskrivning av delar av MTM:s egna och förvärvade produktion läggs ut på extern leverantör.

Under hösten 2011 genomfördes en organisationsöversyn på MTM. MTM:s ledning beslutar att katalogisering och annotationsskrivning inte är en kärnprocess i myndighetens verksamhet. En förstudie genomförs i syfte att utreda om det är genomförbart att lägga ut delar av tjänsterna katalogisering och annotationsskrivning på extern leverantör utan att ge avkall på effektivitet, tid och kvalitet.

Effektmål

Projektet förväntas leda till följande effekter för MTM och omvärlden:

 • MTM:s roll som upphandlare av tjänster stärks
 • MTM behöver inte nyanställa katalogiseringspersonal, vilket frigör resurser för att kunna nyanställa i andra delar av organisationen 
 • Produktionsstart kan inledas direkt efter beslut om produktion (Bokmötet), vilket i sin tur minskar den totala produktionstiden, ger snabbare service och mer nöjda låntagare 
 • Arbetsbelastning på kvarvarande katalogiseringspersonal vad gäller katalogisering och annotationsskrivning minskar 
 • BTJ får ett utvidgat uppdrag 

Projektets mål

Katalogisering och annotationsskrivning av MTM:s egna talboksinläsningar producerade med finansiering från kulturanslaget (medietyp BS-TB), samt av material från SRF, SPSM, länsbibliotek, Celia samt vissa utländska talboksinläsningar, samt annotationsskrivning för BTJ:s egna talboksinläsningar och talboksinläsningar från Inläsningstjänst ska läggas ut på BTJ AB.

Omfattningen av det utlagda arbetet ska motsvara omkring 50-60% av det jobb MTM gör själva idag.

 

TPB-katalogen ersätts av ny mediawebbplats

MTM har tagit fram en ny webbplats som har ersatt MTM:s tidigare webbaserade katalog, TPB-katalogen.

Förväntade efftekter är att det ska bli enklare att söka, låna och ladda ner litteratur samt att antalet användare ökar.

Vi har fått synpunkter på önskade funktioner genom en enkät som gjordes i maj 2011. Nyheter är bland annat bokomslag och författarinfo. Webbplatsen har också ett helt nytt gränssnitt och ett nytt namn, Legimus.

Ett viktigt fokus i projektet har varit att anpassa webbplatsen till våra målgrupper avseende användbarhet och tillgänglighet samt att arbeta om informationen så den blir mer lättläst.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Open Library Solutions (före detta Teknikhuset) och avslutades i juni 2013. För eventuella frågor om projektet kontakta projektledare Maria Hamrin. maria.hamrin@mtm.se

 

Taltidningen skapas

Projektet ”Taltidningen skapas” är ett av flera delprojekt inom det större utvecklingsprogrammet "Taltidningen 2.0" (T2) genom vilket MTM vill effektivisera taltidningsverksamheten och höja servicenivån för personer med läshinder vad gäller tillgång till dagstidningar.

Mål och syfte

”Taltidningen skapas” rör de produktionsrelaterade delarna av utvecklingsprogrammet och syftar till att (tillsammans med syskonprojektet "Taltidningen kommer") förbereda (hösten 2011) och genomföra (våren 2012) ett fältförsök med cirka hundra taltidningsläsare för att testa och utvärdera en ny modell för taltidningsverksamheten.

Produktionsdelarna i den förordade modellen beskrivs bäst med hjälp av följande tre huvudaktiviteter:

Hämta tidningsdata – tidningsrelationer och infrastruktur Ordna tidningsdata – DTBook-produktion Producera konsumtionsformat – med talsyntes Resultatet av fältförsöket kommer att ligga till grund för det fortsatta T2-arbetet med bl.a. upphandling och fullskaligt införande av den nya taltidningmodellen.

Samarbetspartners

Exempel på för projektet viktiga externa samarbetspartners är Textalk, tidningsföretag (fr.a. NTM-koncernen, Upsala Nya Tidning och Norrköpings Tidningar), Darub Radiotidningar, Interaktiv Säkerhet och MTM:s DTBook-producenter i Indien.

 

Taltidningen kommer

Projektet är ett av flera delprojekt inom utvecklingsprogrammet "Taltidningen 2.0" där MTM enligt regeringens uppdrag arbetar med att utveckla taltidningsverksamheten och höja servicenivån för personer med läshinder vad gäller tillgången till dagstidningar.

Mål och syfte

Tillsammans med projektet "Taltidningen skapas" genomförs under våren 2012 ett fältförsök för att utvärdera den framtida modellen för taltidningsverksamheten. Ett hundratal radiotidningsprenumeranter får under försöksperioden hela tidningen, producerad med talsyntes och levererad via internet.

I ”Taltidningen kommer” ingår följande aktiviteter:

Distribution av tidning via internet Mottagning och konsumtion av taltidning Service- och supportfunktioner Resultatet kommer att utvärderas för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med fullskaligt införande av den nya modellen för taltidningsverksamheten.

Samarbetspartners

Projektet genomförs i samarbete med flera externa aktörer såsom teknikleverantörer, dagstidningsföretag och brukarorganisationer. De försökspersoner som deltar i projektet kommer att rekryteras bland befintliga taltidningsprenumeranter hos Upsala Nya Tidning och Norrköpings Tidningar.

För eventuella frågor om programmet, kontakta programchef Jesper Klein. jesper.klein@mtm.se

Samtidig utgivning av talböcker

Målsättning

Syftet med projektet var att undersöka om man genom att starta en produktion på ett tidigt stadium kan minska tiden mellan utgivningen av den litterära förlagan och en färdig talbok, som via TPB-katalogen är tillgänglig för nedladdning. Det är tänkt att en produktion ska kunna sättas igång innan den litterära förlagan är tryckt och vara klar i nära anslutning till att den tryckta boken presenteras i bokhandeln – en ”samtidig” utgivning av talböcker och tryckt bok. Dessa produktioner förutsätter att MTM kan erhålla filer med pdf-dokument från förlagen.

Måluppfyllelse

Projektet visar att det finns möjlighet att det i en ideal produktionsprocess går att uppnå vissa mål:

 • MTM:s brukare har fått tillgång till nyutkommen litteratur på ett tidigare stadium
 • Den totala produktionstiden har minskat genom att man utnyttjat ett pdf- dokument som underlag för produktionen
 • Arbetet inom projektet har integrerats i den ordinarie verksamheten och att vissa arbetsmoment har kunnat utföras parallellt

MTM har erhållit filer, i form av pdf-dokument, med tryckfärdiga original från flera förlag innan boken har varit tillgänglig i bokhandeln. Producenterna har klarat av att göra inläsningar utifrån pdf-dokument. 

Även om de titlar som producerats inom projektets ram inte blivit nedladdningsbara samtidigt som den litterära förlagan funnits till försäljning så har tidsglappet kunnat minskas avsevärt – en snabbare produktion har erhållits.

 

Talboken i mobilen

MTM deltar i styrgruppen för projektet Talboken i mobilen.

Projektet 

 • syftar till att ta fram en mobil talbokstjänst för personer med funktionsnedsättning som vill kunna hitta och konsumera talböcker ur MTM:s digitala bibliotek. 
 • drivs av Storytel AB som har fått uppdraget av Post- och telestyrelsen, PTS
 • finansieras av PTS
 • beräknas vara klart i juni 2011

Tjänsten är utvecklad så att den ska kunna operativt drivas av storytel.se som redan driver en kommersiell ljudbokstjänst. Slutresultatet ägs av Storytel men PTS har rätt att fritt använda resultatet i syfte att tillgängliggöra talbokstjänster i Sverige. Läs mer om projektet på Post- och telestyrelsens webbplats.

 

Teckenspråkig litteratur i samverkansprojekt

Resursbiblioteket för döva i Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten och MTM har i samverkan startat projektet "Katalogisering och digital distribution av litteratur på teckenspråk".

Projektets mål är att förbättra den nationella spridningen av teckenspråkig litteratur, med särskilt fokus på tillgänglighet för barn och unga. Det sker genom att MTM katalogiserar Specialpedagogiska skolmyndighetens böcker på teckenspråk och därmed gör dessa synliga i TPB-katalogen. Via TPB-katalogen ska det sedan gå att få tillgång till de aktuella titlarna via folk- och skolbibliotek. Litteratur med teckenstöd ingår inte i detta projekt.

Projektet genomförs på uppdrag av regeringen.

Pionjärbibliotek

Till projektet har knutits ett antal pionjärbibliotek. Dessa har testat nedladdning av teckenspråkig litteratur under några veckor.

Pionjärbibliotek för teckenspråkig litteratur är: 

 • Alingsås bibliotek
 • Bengtsfors bibliotek
 • Bjurholms bibliotek
 • Jämtlands läns bibliotek
 • Jönköpings stadsbibliotek
 • Leksands bibliotek
 • Ljungfälleskolans bibliotek
 • Länsbibliotek Östergötland
 • Piteå Stadsbibliotek
 • Sambiblioteket i Härnösand
 • Sollentuna bibliotek
 • Stenungsunds bibliotek
 • Sundsvalls bibliotek
 • Umeå Stadsbibliotek 
 • Valdemarsviks bibliotek 
 • Västerås stadsbibliotek 
 • Växjö stadsbibliotek 
 • Örebro stadsbibliotek

 

Övertagande av tjänster från SRF för personer med synskada

I 2010 års regleringsbrev gav regeringen i uppdrag till MTM att ta över ”särskild verksamhet för personer med funktionsnedsättningar”. I projektet samarbetar vi med Synskadades Riksförbund, SRF, som tidigare har haft ansvar och anslag för de tjänster det gäller. Syftet med projektet är att förbereda och vidta åtgärder för att ta emot tjänsterna från SRF. Projektet avslutas 1 juli 2011 då tjänsterna kommer att ingå i MTM:s övriga verksamhet.

Tjänsterna

Tjänsterna omfattar följande tidningar: Panorama – taltidning för vuxna Oboj – taltidning för barn, kommer att byta namn Bubbel – taltidning för barn Kulturkontakt – taltidning för vuxna Hört & Sett – punktskriftstidning för vuxna Veckobladet - punktskriftstidning för vuxna Knottret – punktskriftstidning för ungdom Novellmagasinet – punktskriftstidning för vuxna Schackbladet – taltidning och punktskriftstidning

Dessutom Punktklubben (verksamhet för barn) Punktväskan Kursmaterial för punktskriftskurser Punktskriftsalmanackor Lästjänst (uppläsning av brev via telefon) Anpassade spel Melodikrysset på punktskrift

Utredning

I första fasen av projektet gjordes en utredning presenterad i rapporten "Övertagande och utveckling av tjänster för barn, unga och vuxna med synskada". Rapporten lämnades till Kulturdepartementet den 12 november 2010. Läs rapporten "Övertagande och utveckling av tjänster för barn, unga och vuxna med synskada" som pdf-dokument.

Upphandling

I andra fasen, som pågår under våren 2011, gör MTM upphandling av tjänsterna.

 

Projekt Student Direkt

Student Direkt har varit ett pilotprojekt för att introducera enskilda studenters egen nedladdning av talböcker från MTM:s digitala bibliotek. Syftet med projektet var att ta fram en modell för hur biblioteken skulle introducera egen nedladdning och strömmande läsning till studenter med funktionshinder. Projektet har också utvärderat rutinen för nedladdning samt lokal låntagarregistrering. Efter projektets slut har egen nedladdning fortsatt att vara en ordinarie tjänst för talboksberättigade studenter.

Fas 1

Deltagarna i projektets fas 1 har varit Lunds universitet, Södertörns högskola och lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Försöken startade 1:a november 2008 och avslutades med en enkätundersökning mot slutet av februari 2009.

Fas 2

Under fas 2 - som pågick under större delen av 2009 - informerades och anslöts övriga Sveriges lärosäten till tjänsten Student Direkt.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)