MTM:s referensgrupp för skolbibliotek

Referensgruppens syfte är att bidra till MTM:s omvärldsbevakning och ge möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

MTM:s referensgrupp skolbibliotek formerades 2015 och hade sitt första möte under våren. Referensgruppens arbete ska utvärderas under hösten 2017.

Sammansättning

  • Fia Idegård, Engelbrektsskolan, Stockholm
  • Zahra Safaie, Mediapoolen Västra Götaland
  • Sara Gagge, Polhemsskolan, Gävle
  • Maria Samuelsson, Värgårdsskolan, Kisa
  • Eva Starre Friberg, Loviselundsskolan, Stockholm
  • Marja Haapalainen – Kungliga biblioteket
  • Helena Nordqvist – enheten marknad MTM
  • Ingrid Källström – enheten kommunikation MTM
  • Erik Rågvik – enheten marknad MTM
  • Helena Kettner Rudberg – enheten marknad MTM
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)