MTM:s referensgrupp för läsfrämjande till LSS- och äldreomsorg

Referensgruppens syfte är att bidra till MTM:s omvärldsbevakning och utvecklingen av funktionen läsombud samt ge möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte kring läsfrämjande och tillgängliga medier riktat till LSS- och äldreomsorgen.

MTM:s referensgrupp för läsfrämjande till LSS- och äldreomsorg har sitt första möte hösten 2017. Verksamheten ska utvärderas hösten 2019.

Sammansättning

  • Nina Ström, Kulturrådet
  • Margareta Hallner, FUB
  • Catharina Montgomery, Demensförbundet
  • Ingela Nilsson, Forum carpe
  • Victoria Lagerkvist, Länsbibliotek Sörmland
  • Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan
  • Åsa Agerbring, MTM
  • Lovisa Karlsson Kjellin, MTM
  • David Södergren Medin, MTM

Policy referensgrupp för läsfrämjande till LSS- och äldreomsorg

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)